Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Po 2°C Po 3°C Út 4°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
65. výročí založení ZUŠ Františka France

65. výročí založení ZUŠ Františka France

Činnost slavkovské ZUŠ byla zahájena 1. února 1956, navázala plynule na soukromou hudební školu Františka France, založenou v roce 1922.

V roce 1963 dostala škola rozhodnutím Městského národního výboru do trvalého užívání budovu někdejšího Lidového domu na Komenského náměstí 525, která se stala jejím sídlem až do současné doby.

Náročné  úpravy budovy, jakožto i zajištění podmínek pro pedagogickou práci, zajišťoval od založení školy v roce 1956 s rozmyslem a smysluplně 1. ředitel  Jaroslav Ledvinka, který se rozhodl své slavkovské působení ukončit v roce 1985. Ředitelkou školy se na rok a půl stala paní Miluše Letecká a bezprostředně po ní se funkce ujala paní Eva Cupáková, ředitelkou byla až do roku 2007.

V roce 1990 se mění název Lidové školy umění na Základní uměleckou školu, od ledna 1993 má škola právní subjektivitu, je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je Město Slavkov u Brna.

O historii slavkovského hudebního školství by se dalo psát dlouho, není to ale mým cílem.  Fundovaně o ní píše ve své knize Kapitoly z hudební minulosti města Slavkova PhDr. Jiří Majer, slavkovský rodák a iniciátor čestného názvu školy Základní umělecká škola Františka France.

V současné době zaměření školy vychází z reálné skutečnosti menší školy v menším městě, kdy jsou poskytovány základy uměleckého vzdělávání dětem, které mají zájem o prohloubení a rozšíření všeobecného vzdělání v oboru hudebním, tanečním a výtvarném.

Škola je plně funkční a platnou příspěvkovou organizací, má 4 pobočky v Křenovicích, Kobeřicích, Otnicích a Vážanech nad Litavou a výsledky práce učitelů a žáků reprezentují město nejen v regionu Slavkovska. Všechny obory spolupracují a podílí se na vystoupeních, uplatňovaných ve velké míře na různých veřejných i interních kulturních akcích. Taková koncepce je nastavena právě proto, že zaměření školy není specifické a na profilaci školy se stejnoměrně podílí všechny obory. Naším zájmem je umožnit co největšímu počtu dětí projít kultivací vzdělávacího procesu umělecké výuky a výchovy. Hlavním cílem práce pedagogů je snaha přidat všem dětem do jejich osobní duševní výbavy jakýsi vklad přidané hodnoty: Citlivé vnímání umění – světa tónů, barev, tvarů a pohybu, kam se člověk vždy může obracet v touze prožít víc, než co lze vyjádřit slovy.

Jsme velmi rádi, že o studium na naší škole je velký zájem, na který nemá vliv ani současná nelehká situace. Jsme přesvědčeni, že rodiče oceňují naši snahu pracovat s co největším nasazením, abychom se ctí překonali stávající potíže.

A naše největší přání? Abychom se dočkali nové budovy! Vždyť ta naše současná, více jak stoletá, mnohokrát přestavovaná, slepovaná,  je pro výuku našich 542 žáků – vašich dětí,  docela nevyhovující.

Děkuji učitelům, kteří vkládají do práce  kus svého srdce, rodičům a zřizovateli za podporu naší činnosti – uměleckého vzdělávání, a za přízeň, kterou nám věnujete.

(K výročí školy byla pořízena krátká prezentace, odkaz najdete na www.zusslavkov.cz).

 

 MgA. Jana Jelínková

 současná ředitelka školy