Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Pá 25°C So 19°C Ne 19°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Bezplatné poradenství pro lidi v nepříznivé sociální situaci

Bezplatné poradenství pro lidi v nepříznivé sociální situaci

Poradna pomáhá odborným poradenstvím ve vícero oblastech:

 

Oblastní charita Hodonín nabízí ve Slavkově u Brna, v Bučovicích a v Hodoníně bezplatné sociální poradenství. Toto poradenství poskytuje Charitní sociálně právní poradna. Pomáhá lidem v nepříznivé sociální situaci ve věku od 18 let. V nepříznivé sociální situaci mohou být například lidé ve finanční tísni, nezaměstnaní nebo ohrožení ztrátou zaměstnání, lidé ohrožení dluhovou pastí, ztrátou bydlení nebo rodiny s nezaopatřenými dětmi a senioři.

Poradna pomáhá odborným poradenstvím v oblastech:

Řešení dluhů – hospodaření s finančními prostředky, dluhy a exekuční řízení, insolvenční řízení včetně sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení

Rodinná problematika – otázky spojené s rozvodem manželství, vymáháním výživného, základní pomoc v oblasti domácího násilí

Pracovně právní vztahy – podpora při hledání zaměstnání, práva a povinnosti v pracovně právních vztazích

Sociální podpora a pomoc – orientace v sociálních systémech a službách, informace o možnostech využití sociálních dávek a jiných výhod státu

Ochrana spotřebitele - odstoupení od smlouvy, reklamace, práva a povinnosti stran

Bydlení – nájemní bydlení, práva a povinnosti nájemců a pronajímatelů

Občanská problematika – základní občanská práva, sousedské vztahy a spory, základní otázky spojené s dědictvím

 

Poradenství je poskytované na pracovištích poradny, která jsou ve Slavkově u Brna v Domě s pečovatelskou službou na ulici Polní, dále v Bučovicích v budově Polikliniky na ulici Sovětská a v Hodoníně na ulici Wilsonova. V případě, že se člověk nemůže ze závažných (např. zdravotních) důvodů na některé z pracovišť dostavit, je možné poradenství poskytnout i mimo prostory poradny. Poradenství poskytují odborně proškolení sociální pracovníci. Doporučujeme předchozí objednání. Telefonický kontakt je 731 646 977 (Slavkov u Brna), 739 389 266 (Bučovice), 731 425 497 (Hodonín). Více informací na www.hodonin.charita.cz.

Mgr. Lucie Růžičková, vedoucí poradny