Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
St 11°C Čt 11°C Pá 9°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2023

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2023

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov posoudilo všechny závazné podmínky

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2023

 

Ceny platné od 1. 1. 2023

bez DPH (Kč/m3)

včetně 10 % DPH (Kč/m3)

Vodné

51,39

56,53

Stočné

48,60

53,46

Celkem vodné a stočné

99,99

109,99  

 

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov posoudilo všechny závazné podmínky, jimiž je společnost vázána, a rozhodlo o zvýšení v nejnižší možné míře vyplývající z podmínek přijatých dotací. Od 1. 1. 2023 dochází ke zvýšení ceny u vodného o 3,16 Kč/m3 (s DPH) a stočného o 6,84 Kč/m3 (s DPH). Celkově dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 10 Kč/m3 (s 10 % DPH). Odběratel s průměrnou spotřebou (88 litrů/den, resp. 32 m3/rok), kterému je účtováno vodné i stočné, zaplatí o cca 320 Kč za rok více.

Spotřeba k 31. 12. 2022 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31. 12. 2022 nahlásit. Z důvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozději do 2. ledna 2023, a to výhradně prostřednictvím webových stránek www.vakvyskov.cz.

Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru, zadaného ve formuláři „Hlášení o stavu vodoměru“, je vyplnění správného a úplného čísla OM a názvu OM (odběrného místa), které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře, a datum odečtu 31. 12. 2022. Odečty zadané bez uvedených údajů nebo k jinému dni než 31. 12. 2022 nebudou zpracovány.