Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Po 29°C Út 26°C St 24°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Co se děje v Základní škole Komenský?

Co se děje v Základní škole Komenský?

Informace ze Základní školy Komenský

Preventivní program ve škole

Dne 11.4. 2024 navštívila naši školu paní por. Mgr. Alice Musilová s velice zajímavou přednáškou na téma bezpečnost na internetu a kyberšikana.Žáci 7. tříd se na přednášce dozvěděli, jak bezpečně se chovat na internetu, spoustu cenných rad, příběhů z praxe policie ČR a také jim byly zodpovězeny všechny jejich zvídavé dotazy. Závěr přednášky na velice aktuální téma umocnil krátký film, kde žáci na vlastní oči viděli dva příběhy mladých lidí podle pravdivé události. Věříme, že si všichni uvědomují rizika spojená s internetem a budou se v tomto světě pohybovat opatrně a s rozvahou!

Tímto děkujeme paní magistře Musilové za vyčerpávající informace a těšíme se na další setkání  - tentokrát v květnu -  na téma bezpečně na internetu pro žáky 3. ročníků a žáci 9. ročníků se dozví informace o trestní odpovědnosti mladistvých.

LO

 

Kurz etikety

Ve dnech 24. a 26.3.2024 proběhl ve školní jídelně kurz etikety pro žáky I. stupně ZŠ Komenského. Děti se interaktivní zábavnou formou naučily základním způsobům stolování, poučily se o hierarchii ve společnosti a k tomu způsobeném chování (správné používání příborů či ubrousku, rozdíl mezi tykáním a vykáním, nebo také jak správně zdravit).Kurz měl velmi pozitivní dopad na mladé účastníky a stolování ve školní jídelně se posunulo zase o krok dál. 

MB

 

Literární workshop

V pondělí 18.3.2024 se uskutečnila dlouho plánovaná beseda se spisovatelem. Naše pozvání přijal Jiří Walker Procházka. Jeho žánrem je science – fiction, detektivky a samozřejmě tvorba pro děti. Mnozí určitě znají např. „Vynálezce Alvu“, mnoha svazky přispěl do obsáhlého cyklu „Agent JFK“, taktéž píše scénáře do „Čtyřlístku“.

Nás, tedy dětí ze 3. a 4. ročníků se týkal cyklus „Tajná dvojka A + B“.   Pan Procházka nám popovídal o své tvorbě, o své spisovatelské kariéře, dozvěděli jsme se za co utratil svůj první honorář a také, že úplně první ilustrátor „Čtyřlístku“ pan Jaroslav Němeček dosud, ve svých 80 letech, stále kreslí. Pak začaly literární aktivity. Děti musely vypátrat zloděje vzácného poháru pomocí indicií ukrytých v komiksovém příběhu, řešily záhadu chybějících dinosauřích ostatků. Moc jsme si užili část, kdy si vyzkoušely spisovatelské povolání. Úkolem bylo napsat strašidelný příběh odehrávající se ve zchátralém domě. Některé z prací se velice vydařily pobavily nás, posluchače. Nakonec si dvojice vyzkoušeli, jaké to je být svědek, který musí malíři nadiktovat popis podezřelé osoby. Dvě hodiny utekly velice rychle. Děti se něco dozvěděly, vyzkoušely a také dobře pobavily. Panu spisovateli se u nás líbilo a přestože přijel až z Prahy, rád se do Slavkova podívá znovu.

-bs-

  

Máme mezi žáky výborného matematika

3.dubna 2024 se 6 úspěšných řešitelů školního kola matematické olympiády z 6. – 8. tříd zúčastnilo okresního kola této soutěže ve Vyškově. Marek Beil ze třídy VIII.D dosáhl vynikajícího úspěchu - ve své kategorii obsadil 2. místo. Zadání úkolů bylo poměrně obtížné, z 11 přihlášených zástupců různých škol se stali pouze 3 žáci úspěšnými řešiteli okresního kola. Těší nás, že jedním z nich byl žák ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna. Děkuji Markovi za vzornou reprezentaci školy, přeji mu hodně úspěchů v dalším studiu a doufám, že zájem o matematiku (zejména o řešení logických úloh) bude i nadále patřit k jeho zálibám.

V. Babicová, učitelka matematiky

 

Miniprojekt v ZŠ Rousínov

Základní škola v Rousínově pozvala žáky třídy 5.B ze ZŠ Komenského v rámci vzájemného vzdělávání a spolupráce na svůj mini projekt Vzájemné učení. Žáci se zde seznámili s programováním a zkalibrováním malých robotů, podívali se, jak pracuje 3D tiskárna, naučili se spoustu nového v angličtině a hlavně si zahráli společně s žáky deváté třídy ZŠ Rousínov anglické divadlo, které je velice bavilo. Odnesli si spoustu nových zážitků, dovedností a naučili se mnoho nového. Velice děkujeme všem učitelům, kteří se podíleli na zorganizování příjemného dopoledne, a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Hana Bohdálková

 

OVOV

Víte, co je to kombinace dovedností, vzrušení a odhodlání? To všechno přinesla soutěž Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) pro žáky ZŠ Komenského náměstí. Naši odvážní soutěžící se vypravili vlakem do Bučovic a ukázali svůj talent ve čtyřech disciplínách: hod medicimbalem, trojskok, sedy - lehy a švihadlo. Soutěžní pole nebylo lehké, ale naši žáci se nevzdali. Soutěžili jako jednotlivci i jako součást týmu. A právě týmová práce byla klíčem k úspěchu – naše družstvo se umístilo na skvělém třetím místě! Avšak úspěchy v soutěži OVOV nekončí pouze týmovým umístěním. Naši odvážní jednotlivci se také vydali na cestu za úspěchem a dokázali neskutečné věci. V jednotlivcích jsme získali 1x zlato, 3x stříbro a 1x bronz. Jejich individuální výkony je přivedly až do krajského kola soutěže, které se bude konat v Brně. I když počasí na začátku nepřálo, naše odhodlání a nasazení přineslo úžasné výsledky. Každý z našich soutěžících si zaslouží obdiv za svou snahu a odhodlání. Gratulujeme všem! Byl to skvělý zážitek, díky za možnost sdílet tyto úspěchy!

DaMar

 

Skvělý úspěch naší žákyně v celostátní soutěži

V průběhu zimy se žáci 5.ročníku ZŠ Komenského účastnili celostátní literární a výtvarné soutěže „Komenský a my“ konané pod záštitou MŠMT a ZŠ v Brandýse nad Orlicí, která je zaměřena na život, dílo a myšlenkový odkaz Jana Amose Komenského. Soutěž si klade za cíl přispět ke zvýšení historického vědomí naší mladé generace a k hledání samostatných tvůrčích řešení. V tomto roce se konal již 22.ročník této soutěže na téma „Labyrint světa a ráj srdce“. Naše žákyně 5.ročníku Sophie Novotná se v této celostátní soutěži umístila se svým obrazem nazvaným „Západ slunce“ na 3. místě. Odměnou jí byla účast na vyhlášení výsledků soutěže v Brandýse nad Orlicí, kterou provázel i doprovodný program, a také si odnesla hodnotné ceny. K velkému úspěchu jí srdečně blahopřejeme!

Mgr. Hana Bohdálková