Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
St 11°C Čt 11°C Pá 9°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Dopravní změny v letním období

Dopravní změny v letním období

Změny od 20. 6. cca do konce října

Dopravní změny v letním období

Opravované úseky průtahu ve Slavkově u Brna jdou do finále. Stavaři se přesunuli zejména do ulice Špitálská a do další části ulice Bučovická. V souvislosti s těmito pracemi došlo k další vlně dopravních změn, které se dotýkají nejen obyvatel Špitálské, ale také Brněnské a Zámecké. Bučovická směrem k průmyslové zóně bude přístupná pouze ze strany od benzinky. Ze strany od Němčan označená označená jako jednosměrka.

I nadále bude platit, že odbočka u Penny je slepá a doprava do města bude možná zejména po obchvatu městem přes kruhovou křižovatku u LIDLu. Stavební práce v ulici Špitálská potrvají do konce měsíce října. Výsledkem bude nejen opravená silnice, nová parkovací stání, úprava křižovatky, ale také zcela nový přechod u Penny a veřejné osvětlení. Průtah městem bude zcela průjezdný až na konci tohoto roku. Po Špitálské se bude muset opravit ještě poslední úsek – od kruhové křižovatky po Nerudovu (v okolí Cyklo Kyjovský).

Průtah Slavkov u Brna

Změny od 20. 6. cca do konce října

Kollárova, Slovákova

Otevřeme úsek kolem hřbitova, který nyní finišujeme. Přestože ulice Kollárova bude stále slepá (uzávěra se posune ke křižovatce s Brněnskou), bude to znamenat úlevu pro obyvatele Zelnice, kteří již budou moci zajíždět do sídliště i ulicí Slovákova.

Špitálská

Zde začne až do konce října platit podobný režim jako v ulici Bučovická. Bude zde platit zákaz vjezdu mimo vozidla stavby, TSMS a IZS. Po celou dobu bude v ulici Špitálská platit zákaz zastavení. Po domluvě se stavbou bude možný příjezd k nemovitostem po vyfrézované silnici. Žádáme vás – využívejte k parkování místa na vlastních pozemcích, nebo v ulici Špitálská (u rybářů). Svoz odpadu bude zajištěn tak, jak jste zvyklí – umisťujte nádobu na obvyklé místo. Popeláři k ní dojedou.

Nerudova

Zde přestane platit zákaz parkování na silnici.

Lomená

Bude opět průjezdná – odbočit z ní půjde pouze doleva (směrem do Slovákovy)

Brněnská

Zde bude instalována značka „slepá ulice“. Ulice bude zobousměrněná, tak aby obyvatelé ulice mohli vyjíždět do Koláčkova náměstí. V úseku od Koláčkova náměstí bude platit také zákaz zastavení.

Zámecká

Ulice již nebude průjezdná a bude ze strany od Penny označena jako slepá (nebude možný průjezd křižovatkou u ulice Brněnská). Stále zde bude platit zákaz zastavení, protože ulice bude obousměrná, aby mohla auta vjíždět a vyjíždět.

Penny a obchodní zóna

Bude po celou dobu stavby přístupné ze strany od obchvatu. Uzavírka bude začínat za křižovatkou k obchodní zóně.

Od 30. 6.

Bučovická

Současně opravovaná úsek Lidická – Slovanská (benzinka) bude otevřený. Stavba se ale posune do části od benzinové stanice po křižovatku do Němčan. Tento úsek bude průjezdný pouze z jednoho směru – od města. Z druhé strany (ze strany z obchvatu, silnice I/50) bude vjezd zakázán. Příjezd k průmyslové zóně a do Auto Bayer bude možný pouze ze Slavkova. Silnice zde bude vyfrézovaná.

Čelakovského a Smetanova

Obyvatelé těchto ulic si oddechnout. Ze silnice zmizí zákazové značky a ulice přestanou být oficiální objízdnou trasou.

Listopad – prosinec

Slovákova

V zimním období nás čeká poslední oprava posledního úseku – od ulice Nerudova po kruhovou křižovatku.

Nerudova bude slepá

Kvůli budování inženýrských sítí bude od 29. 7. do 15. 8. uzavřena ulice Nerudova a nebude tedy možné přes ni najíždět/vyjíždět do sídliště Zelnice.

Uzavírka silnice I/50 Křižanovice – Bučovice

  1. – 20. 7. 2022

Předpokládaný termín uzavírky silnice I/50 v úseku Křižanovice – Bučovice. Kvůli rekonstrukci silnice v tomto úseku bude určena objízdná trasa pro osobní vozidla přes Slavkov – Nížkovice – Archlebov – Ždánice – Kloboučky. Tedy téměř 32 km. Kamiony budou pouštěny přes opravovaný úsek.