Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Pá 25°C So 22°C Ne 25°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Hudba Corelliho a Haydna rozezněla slavkovský chrám při Tříkrálovém koncertu

Hudba Corelliho a Haydna rozezněla slavkovský chrám při Tříkrálovém koncertu

Již druhým rokem se konal v chrámu Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna „Tříkrálový koncert“

Na koncertu zazněla dvě nádherná díla. Zážitek byl umocněn výkonem sboru Ars Brunensis Brno, hrou orchestru Collegium magistrorum Mikulov, pěveckými výkony Pavly Radostové, Ivy Kružíkové Pavla Valenty a Jiřího Miroslava Procházky, hrou na varhany Kateřiny Málkové, to vše pod vedením švýcarského dirigenta Sébastiena Bagnouda.

Koncert byl zahájen Vánočním concertem italského hudebního skladatele a houslisty Arcangela Corelliho (1653 – 1713). Corelliho přínos pro hudební svět spočívá zejména v rozvoji barokního instrumentálního koncertu – tzv. concerto grosso a ve zdokonalení techniky houslové hry.

Poté zazněla Haydnova – Missa in Angustiis „Nelsonmesse“

Franz Joseph Haydn (1732 – 1809) byl rakouský hudební skladatel, přední představitel klasického období v hudbě. Často je označován jako „otec symfonie“ nebo „otec smyčcového kvarteta“. Žil za doby vlády Marie Terezie a jejích tří následovníků.  Jeho život ovlivnila jedna z nejmocnějších rodin v Uhersku – rodina Esterházy – velcí mecenáši hudby a ostatních druhů umění. Nejdříve byl Haydn členem jejich soukromého orchestru, poté jeho vedoucím. I když byl Haydn o hodně starší, uznával dílo Wolfganga Amadea Mozarta a stal se jeho přítelem. Opačné zkušenosti měl s hudebním skladatelem Ludwigem van Beethovenem – prostě si nepadli do oka. Značné hudební úspěchy sklízel v Paříži i Londýně. Haydnovo dílo je ohromující – čítá až 2000 prací.

Jeho pozdní skladatelské období je opět spojenou s rodinou Esterházy, ta mu dovolila, aby se soustředil pouze na komponování. Tato tvůrčí léta byla plodná, vzniklo šest mší a dvě oratoria. V této době také vzniká  Missa in Angustiis – v překladu Mše v tísni. Byla zkomponovaná v době napoleonských válek, které téměř po celé Evropě sužovaly obyvatelstvo. I naši předkové měli podobnou zkušenost. Tato mše má přezdívku « Nelsonova mše » Tradují se dva důvody:

  • Admirál Nelson navštívil Esterházyho na své zpáteční cestě z vítězného tažení proti Napoleonovi v Egyptě
  • Haydn se při komponování mše dověděl, že Nelson porazil v Abukiru Napoleona, to ho inspirovalo k napsání fanfár v části Benedictus

Co napsat na závěr – některé zážitky se nedají slovně popsat, jsou nepřenositelné. Ve chvílích, kdy sbor zpíval naplno, naskakovala „husí kůže“. Na závěr koncertu se jeho aktéři dočkali dlouhého potlesku ve stoje. Snad zbývá vyslovit přání, abychom se i příští rok mohli těšit z podobného ukončení vánoční doby.

 

Marie Jedličková