Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
St 11°C Čt 11°C Pá 9°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Junák Slavkov – program v roce 2021

Junák Slavkov – program v roce 2021

Skauti a skautky mají celorepublikově pozastavenu činnost kvůli nemoci Covid-19. Není možné organizovat pravidelné schůzky oddílů, výpravy ani jiné akce.

Přestože se jedná za uplynulý rok již o druhé pozastavení činnosti, neztrácíme naději a těšíme se na její opětovné zahájení.

Pro rok 2021 naše středisko plánuje několik tradičních akcí, které znají menší i větší členové oddílů i veřejnost.

Věříme, že chlapci a děvčata z oddílů dostanou šanci poměřit skautské i občanské dovednosti a znalosti na tradičním jarním slavkovském závodu Junácký Slunovrat a jihomoravském kole Závodu světlušek a vlčat. Aby nezůstalo jen u závodů, dostanou zejména starší možnost poměřit tělesnou kondici při brigádě na klubovně a sběru železného šrotu. Pro všechny členy také plánujeme účast na akci Ukliďme Česko. V období letních prázdnin by se měl uskutečnit čtrnáctidenní stanový tábor na Vysočině.

Doufáme, že se letos podaří uspořádat také odloženou jubilejní výstavu Skautské kilo ke 100. výročí skautingu a v prosinci zajistit pro Slavkováky Betlémské světlo v osobnějším pojetí, než tomu bylo výjimečně v prosinci 2020.

 

Středisko Junáka Slavkov

Fotka: Archiv Junáka Slavkov; Zimní výprava 1. oddílu v roce 2019