Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Út 18°C St 14°C Čt 19°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Klub seniorů informuje

Klub seniorů informuje

Věky odpozorované dění v přírodě se dostává do pranostik, jako: Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta. Učili jsme se také, že poručíme větru dešti a co z toho nám zbylo?

Příroda si s námi hraje neuvěřitelným způsobem a tak je jen na nás, jak se s tím dokážeme vyrovnat. Jedni se odreagují v termálech, tak jak si to zkusili účastníci zájezdu do Velkého Mederu, kdy je navíc provázelo i nádherné počasí. Mnozí si to mohou zase zopakovat pro změnu v termálech  Dunajská Streda. Sem je připraven zájezd na 30 května.

Velmi zajímavou a poučnou akcí, která bohužel proběhne v době, kdy se zpravodaj připravuje a tedy není možné předat osobní zážitky je Den zdraví, který připravilo město ve spolupráci s Klubem seniorů. Přítomno bude množství firem a organizací, které mají nějaký vztah k našemu zdraví s možností získat mnoho cenných poznatků, jak s tím naším životem zacházet, abychom vydrželi v co nejlepší kondici, případně dokázali pomoct tam, kde je to potřeba.

K tomu jistě přistupují velmi odpovědně i naši šlapáci, kteří navštívili při cestě do Uherského Ostrohu Baťův kanál, či velmi zajímavou expozici ze slámy k velikonocím v Pozořicích. Kdo se chystá zúčastnit se, musí dobře sledovat plánované akce, které možná vzhledem ke státnímu svátku, jenž spadá zrovna na středu, způsobí změnu termínu. Poslední akcí v měsíci dubnu, a to 30. dubna, je zájezd na výstavu Floria Kroměříž, není to apríl. Pro zpestření a poučení při této akci  navštívíme raně barokní zámek v Holešově s francouzským parkem.

Takže senioři, užívejme, co nám síly stačí, nevzdejme to, i když bota tlačí