Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Čt 25°C Pá 25°C So 24°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Krátce z města

Krátce z města

Krátce z města

Nové parkovací automaty umožní platbu kartou

Rada města objednala pět nových parkovacích automatů, které budou umístěny na Palackého náměstí, na parkovišti v ulici Boženy Němcové a u ZŠ Komenského. Budou vybaveny nejen dálkovým ovládáním přes počítač, ale budou umožňovat také platbu platební kartou. Samozřejmostí je také solární napájení. „Výsledky výběrového řízení na pořízení automatů dopadly velmi příznivě – zakázka bude o více než jeden milion korun levnější, než jsme předpokládali. Můžeme tak investovat do dalšího rozvoje kamerového systému v našem městě,“ uvedl starosta města Michal Boudný. Dodavatel má nové automaty zprovoznit do konce prázdnin.

Posouváme dál přípravu cyklostezek

Město Slavkov spolu s obcí Křenovice v současné době podrobně projektuje novou cyklostezku podél silnice II/416. Aby mohla vzniknout tato cca 2,5 km dlouhá stezka, je zapotřebí vykoupit potřebné pozemky. Obec Křenovice si výkupy řeší na svém katastru sama. Současně s přípravou této cyklostezky město zadalo studii na prověření tras cyklostezek směrem na Velešovice a Němčany. Také na této přípravě se budou podílet partnerské obce.

Mezi organizace pracující s dětmi město rozdělilo půl milionu korun

Město Slavkov opět podpoří organizace pracující s dětmi a mládeží. Z dotačního programu rada města podpořila všechny subjekty, které si o podporu zažádaly – tedy celkem 14 organizací. Podpora města tak míří do sportovních kroužků jako je atletika, gymnastika, cheerleading, volejbal, tenis, floorbal ale i mezi hasiče, junáky, zahrádkáře, rybáře nebo rodinná centra. Komise pro sport a volný čas evidovala žádosti ve výši 696 tis. Kč. Většině tak bylo vyhověno v rozmezí mezi 70 – 75 % požadované částky. Z peněz se zaplatí z pravidla pomůcky, dresy, doprava na závody, nářadí, služby spojené s provozem, poháry, medaile, odměny apod. Organizace působící ve Slavkově se věnují téměř 1200 dětem. Velký dík patří všem trenérům a vedoucím, kteří volnočasové aktivity organizují a tráví při nich většinu svého volného času.  

Slavkovské spolky město podpoří částkou 800 tisíc korun

Pořádání závodů malých motocyklů, lampionový průvod, Běh Slavkovem, AusterlitzMan, vylepšení zimní tenisové haly, oprava budovy Junáku, výstava ovoce a zeleniny, podpora Klubu seniorů, oslavy 700. výročí slavkovské farnosti, Slavkovské hody, cyklistické závody pro děti nebo příspěvek na vybavení prostor dětských skupin. Nejen to jsou akce a projekty, na které si občanské a zájmové spolky ve Slavkově u Brna požádaly o podporu města z dotačního programu na podporu veřejně prospěšných činností. Město jejich aktivity pravidelně podporuje příspěvky v maximální výši dotace 60 tisíc korun a v celkovém objemu 800 tisíc korun. Letos bylo vyhověno všem 29 žadatelům.

Postupujeme v oživování SC Bonaparte

Postupná revitalizace společenského centra Bonaparte pokračuje. Po pořízení stolů a kosmetických úpravách v hlavním sále pokračujeme akutní opravou toalet a úpravou šatny ve foyer. Zastupitelé na svém dalším zasedání rozhodnou také o detailech připravovaného projektu na kompletní revitalizaci zaměřenou především na technické a energetické zhodnocení budovy. V létě se také spustí oprava střechy do ulice Fügnerova a ošetří se podlaha v obou sálech. Připravujeme také nákup nových židlí. Nově má budova také správce.

Nové dětské prvky na hřišti na sídlišti Nádražní

Město dovybaví hřiště na sídlišti nádražní novými herními prvky místo vyřazené horolezecké stěny. Nainstaluje zde novou prolízací soustavu s klouzačkou a houpačkami.

Podlaha pro balet

Základní umělecká škola potřebuje novou podlahu pro výuku baletu. Stávající je v havarijním stavu. Rada města proto schválila příspěvek na pořízení nové podlahy a také na zakoupení přenosného povrchu tzv. baletisolu pro účely vystoupení tanečního oboru v sále Společenského centra Bonaparte.

Modernizace kuchyně ZŠ Komenského

Základní škola Komenského náměstí má šanci na moderní a hlavně energeticky úspornější vybavení školní kuchyně. Většina zařízení je již cca dvacet v provozu. Město nechává zpracovat projekt, který bude součástí žádosti o dotace na podporu úspor energií z Operačního programu Životního prostředí. V případě přidělení dotace je možné získat 50 % nákladů.

Poděkování za podporu Dnů Slavkova

Děkujeme společnostem TRASKO BVT, s. r. o. a společnosti SASTA, a. s., které darovaly finance na zajištění kulturního programu na Dnech Slavkova!

Svatý Vendelín se dočká opravy

Možná jste si ani nevšimli, ale zastrčený v rožku, na začátku ulice Jiráskova, je ukrytá barokní perla: boží muka zasvěcená sv. Vendlínovi. 

Hodnotný doklad pozdně barokní boží muky z pol. 18. století s bohatě tvarovaným podstavcem se štukovými dekory, reliéfy a vyloženou římsou je dlouhodobě v havarijním stavu. Město proto letos, po pětileté vlně záchrany barokních soch v parku, zahájí jejich opravu. + foto