Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Po 22°C Út 26°C St 28°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Město mezi spolky a dětské kroužky rozdělí 1,1 milionu korun

Město mezi spolky a dětské kroužky rozdělí 1,1 milionu korun

Činnost zahrádkářů, klubu seniorů ale i tréninky mladých atletů, fotbalistů, cheerleaders, florbalistů… Běh Slavkovem, AusterlitzMan, lampionový průvod nebo Svatourbanské hody. To je jen krátký výčet tradičně podporovaných organizací a akcí z městské pokladny.

 

Od února do konce dubna mají slavkovské spolky a organizace možnost se opět přihlásit o dotace na svou činnost. Město Slavkov u Brna otevírá další ročník dotačních programů na podporu slavkovských spolků i aktivit zaměřených na děti v celkové výši 1,5 milionu korun. V uplynulých letech z této částky bylo podporováno na třicet organizací, akcí i talentovaných sportovců. 

 

V programu na podporu práce z mládeží je pro tento rok vyčleněno 400 tisíc korun. Maximální výše podpory je 70 tisíc korun s nutnou minimální 25% spoluúčastí. V dotačním titulu Podpora veřejně prospěšných činností je vyčleněno na podporu spolků 700 tisíc korun, které míří do následujících oblastí: společenský život, kultura, sport, vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví, náboženské aktivity, příroda a krajina a životní prostředí. Maximální výše podpory jednoho spolku je 60 tisíc korun (s minimální spoluúčastí 25 %).

Mimo tyto dotační tituly je z městské pokladny financován také provoz Domu dětí a mládeže a Základní umělecké školy F. France. Město také podporuje mateřské školy, včetně soukromých.

 

Podobnosti k vypsaným dotačním titulům jsou uvedeny na stránkách města www.slavkov.cz v sekci Rozvoj – dotační programy.