Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Po 29°C Út 26°C St 24°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Místní akční plán vzdělávání v ORP Slavkov u Brna

Místní akční plán vzdělávání v ORP Slavkov u Brna

V období 1. 12. 2023 – 31. 12. 2025 pokračuje Město Slavkov u Brna v realizaci projektu Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání, nyní v pořadí IV.

Navazujeme na předchozích více než 7 let kontinuální práce s dětmi v předškolním vzdělávání, žáky základních škol a dětmi do 15 let věku, které využívají nabídky aktivit zájmových organizací. Věnovat se budeme rovněž pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, vedení škol (MŠ, ZŠ), stejně jako rodičům dětí a žáků. Se všemi se těšíme na intenzivní a podnětnou spolupráci.

 

MAP IV bude tedy svoje aktivity směřovat do oblasti školství a vzdělávání. Aktivně se do něj zapojí všech 23 MŠ a ZŠ, které zřizují obce z území ORP Slavkov u Brna, včetně ZUŠ Františka France a DDM ze Slavkova u Brna, zapojíme vedení všech 18 obcí našeho regionu.

 

Cílem MAP IV je pokračovat v podpoře a zvyšování kvality vzdělávání zájmového, předškolního a základního na území ORP Slavkov u Brna. Projekt působí ve 3 klíčových oblastech: (1) metodická, (2) realizační a (3) evaluační. V prvním segmentu se činnosti a výstupy budou soustředit na podporu komunikace a kooperace všech zainteresovaných cílových skupin vzdělávání, stejně jako institucionálních aktérů; klíčová je podpora místního akčního plánování, propojování škol, knihoven, neziskových organizací a obcí. Pokračovat bude sumarizace investičních záměrů v oblasti školství na území ORP Slavkov u Brna pro podporu podávání žádostí o finační zdroje EU a ČR. Na projekt bude i nadále dohlížet Řídící výbor MAP a pracovat bude 5 tématických pracovních skupin, odborná gesce expertně navazuje na MAP I-III. Druhý segment, realizační, je klíčový: v rámci tzv. Akčních plánů MAP na roky 2024 a 2025 je připraveno vždy ve 12 tématických okruzích množství workshopů, seminářů, přednášek a dalších vzdělávacích a rozvojových akcí. Plánované aktivity vzešly z požadavků škol, zájmových organizací, pedagogů, dětí, žáků i jejich rodičů a představují to nezajímavější, čím podpoříme vzdělávání a kompetence jeho účastníků dle jejich preferencí. Evaluaci v třetí klíčové oblasti pojímáme ryze prakticky tak, aby byly zřejmé  a doložené nejen vzdělávací aktivity a pokroky účastníků vzdělávání, ale i lepšící se rozsah i kvalita spolupráce aktérů a zainteresovaných stran vzdělávání v našem regionu.

 

Aktuality z projektového dění a důležité informace průběžně zveřejňujeme na www.map-slavkov.cz, připojit se lze do naší facebookové skupiny MAP Slavkovsko, klíčové výstupy jsou umísťovány na www.slavkov.cz.

 

Projekt reg.č. CZ.02.3.XX/00/23_017/0008321 je spolufinancován Evropskou unií v rámci OP JAK.

 

Richard Podborský