Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
St 10°C St 10°C Čt 14°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Napjatou situaci v městské školce pomohl vyřešit nultý ročník základní školy

Napjatou situaci v městské školce pomohl vyřešit nultý ročník základní školy

O tom, že bude letošní rok z pohledu kapacity mateřské školy Zvídálek, mírně řečeno napnutý, bylo jasné ze statistických prognóz.

Tyto předpoklady ale nepočítaly s faktem, že do hry vstoupí covidová situace. Devatenáct rodičů se totiž zejména kvůli obavám o znovuzavedení distanční výuky rozhodlo letos na jaře požádat o odklad s nastoupením povinné školní docházky svých dětí. Hrozilo tak, že letos by městská mateřinka mohla přijmout pouze část tříletých dětí. Nakonec se však díky spolupráci se základní školou Komenského podařilo najít řešení ve formě otevření přípravného ročníku. Do školky tak mohly být přijaty všechny zapsané děti, které na konci srpna tohoto roku dovrší tří let.

„Situace byla opravdu složitá. Velmi děkuji za vstřícné řešení paní ředitelky základní školy Komenského. Do nultého ročníku tak může nastoupit patnáct dětí, které budou mít ještě lepší podmínky pro přípravu na školní povinnosti,“ uvedla místostarostka Marie Jedličková.

Takzvaný nultý ročník otevře škola v prostorách družiny, které jsou dopoledne volné. Děti zde pak budou moci zůstat i v poobědový čas režimu klasické družiny. Dopoledne se jejich rozvoji bude věnovat pedagožka s aprobací pro první stupeň s praxí z mateřské školy. „Vzdělávací plán bude velmi podobný tomu, jaký je nastavený i v mateřské škole Zvídálek. Tedy rozvoj motoriky, rozumové výchovy apod. Tento model však umožní dětem ještě více připravit na prostředí školy a její režim. Přechod do první třídy tak bude velmi pozvolný a věřím, že pro mnohé více pohodový. Přestože si toto řešení vyžádala letošní krizová situace, je možné, že se nám tento systém osvědčí a my v něm budeme pokračovat i v dalších letech. Zbrzdit nás může zejména kapacita školy, která se i kvůli těmto přijatým dětem blíží k maximu,“ uvedla ředitelka Základní školy Komenského Věra Babicová.

 

Mateřská školaZvídálekevidovala letos celkem 100 žádostí o přijetí do mateřské školy. Je to velmi podobný počet, jako v loňském roce. Díky spolupráci s křesťanskou školou Karolínka a dalšími soukromými školkami se nakonec podařilo přijmout do městské školky všech 75 dětí, které dosáhnou k poslednímu srpnu věku tří let.

 

„Samozřejmě že tato situace není dlouhodobě únosná. Nicméně pro letošní rok se ji podařilo za dobré vůle všech ještě ustát. I proto je pro nás prioritní soustředit se na dokončení příprav rekonstrukce a přístavby školky na Koláčkově náměstí. Stavbu bychom mohli zahájit již v příštím roce bez nutnosti zadlužení městské pokladny. Nová budova by mohla pojmout o téměř 60 dětí více, než dosud,“ doplnila místostarostka Marie Jedličková.

Z výsledků aktuálně zpracované demografické studie vyplývá, že toto navýšení bude pro stávající situaci v příštích letech dostačující. V současné době může městskou a křesťanskou školku navštěvovat 258 dětí, přístavbou tento počet vzroste na 318. „To je dostatečná kapacita i pro nadcházející roky, kdy předpokládáme dostavbu tří developerských projektů. V příštích letech však současný babyboom mírně klesne. Nicméně je pravdou, že pokud by se spustil rozvoj východní části města, který není v současné době aktuální, ale je to otázkou střednědobého výhledu, bude nutné tuto výstavbu podmiňovat vybudováním další školky pro nově přistěhovalé,“ doplnila místostarostka Jedličková.