Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
St 11°C Čt 11°C Pá 9°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Návštěva Marie Terezie na Moravě v roce 1748

Návštěva Marie Terezie na Moravě v roce 1748

Recenze na knihu o návštěvě Marie Terezie na Moravě v roce 1748, kdy navštívila také Slavkov u Brna

Návštěva Marie Terezie na Moravě v roce 1748

                                                 recenze knihy

      Marie Terezie, panovnice podunajské monarchie, byla silná osobnost. Vynikala schopnostmi k diplomacii a jako žena i matka se stala středem své početné rodiny. Ve společenském povědomí však spíše přetrvávají názory, které Marii Terezii jako českou královnu hodnotí nejednoznačně – ztráta většiny historického území Slezska či události související se stavovskou volbou vzdorokrále Karla Albrechta. Taková mínění se jeví jako zkreslená. Marie Terezie vybředla z mocenské krize počátečních let své vlády, územní ztráty kompenzovala územními zisky a důsledným plněním vladařských povinností, mezi které náležely i cesty po korunních zemích monarchie, postupně získala respekt příslušníků jednotlivých stavovských obcí. Jaký tedy byl „jeden den“ Marie Terezie na cestách? Odpověď na tuto otázku lze nalézt v knize PhDr. Zbyňka Svitáka nazvané Návštěva Marie Terezie na Moravě v roce 1748. 

      Publikace o rozsahu více než 400 stran se skládá z osmi základních kapitol, ve kterých jsou podrobně popsány příslušné souvislosti. Týkají se záměrů panovnice ohledně cesty na Moravu, příprav císařského dvora, krajských úřadů i magistrátů měst vybraných k návštěvě, průběhu desetidenního putování urozené společnosti a jejího doprovodu na trase Vídeň – Mikulov – Brno – Slavkov – Kroměříž – Olomouc – Olšany – Olomouc – Brno – Mikulov – Vídeň (s několika cestovními odbočkami) a reálií s ním spojených, včetně společenských i ekonomických (pro některé účastníky událostí nepříznivých) dozvuků cesty.  

    V době úřední komunikace na velké vzdálenosti převážně prostřednictvím jezdeckých poslů byla organizace této cesty Marie Terezie „husarským kouskem“. Nutné je vyslovit respekt představitelům vídeňského dvora, krajů a měst na Moravě i vrchnostem tereziánské doby, neboť se zasloužili o zdárný průběh návštěvy panovnice a PhDr. Zbyněk Sviták proto mohl o této významné události poutavě napsat mimořádnou knihu.

         Stanislav Vaněk