Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Ne 28°C Po 28°C Út 28°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Noc kostelů pošesté

Noc kostelů pošesté

Poprvé v historii bude zpřístupněna veřejnosti hrobka Kouniců, která byla letos opravena

Noc kostelů 2022 pošesté

Po dvouleté přestávce se opět budeme moci účastnit Noci kostelů. Letos můžeme navštívit kostely, ve kterých se opravovalo, nebo je něco nového obohatilo. Ve Slavkově si můžeme v kostele svatého Jana Křtitele na Špitálské ulici prohlédnout nově restaurovaný oltář s krásnou štukovou výzdobou oltářního obrazu a erbu Kouniců. Poprvé v historii bude také zpřístupněna veřejnosti hrobka Kouniců, která byla letos opravena. Na otázku, kdo je pohřben v hrobce Kouniců, nám odpoví pan Dr. Martin Rája. Vstup do hrobky bude časově koordinován podle počtu zájemců.

Dalším místem bude kostel svatého Bartoloměje v Hodějicích. Zde byly na velikonoční neděli požehnány nové varhany. Účastníci budou moci nahlédnout do útrob varhan a seznámit se s uměním hry na varhany. Každou půlhodinu předvedou varhaníci malý minikoncert. Pro zdatné bude možnost vystoupat po žebříku do věže ke zvonům.

Noc kostelů se bude poprvé konat v poutním kostele Panny Marie Bolestné na Lutrštéku v Němčanech. Celý poutní areál byl loni opraven, v kostele instalován nový mozaikový oltář a u kaple postavena nová studánka. Hlavními body programu budou koncert pěveckého sboru Danielis a prezentace dějin poutního místa.

Ještě připomenu letošní motto Noci kostelů: „Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“ Autor žalmu 42 popisuje svoje soužení, které na něj doléhá. Prožívá smutnou přítomnost v odloučenosti od Boha. Jeho duše “žízní” po Bohu. Jeho výkřiky se v žalmu postupně mění v modlitbu. Posilou je mu minulá radostná zkušenost s Bohem, mimo jiné s návštěvou bohoslužby v chrámu. Je to zkušenost i nás křesťanů, je to zážitek Boha, který je nám blízký, i když ho třeba necítíme. Bůh se s námi může setkat v kráse chrámu, v kráse bohoslužby, ale i v našich bolestných zkušenostech, slabostech a ranách. Úzkostný výkřik je pohybem k někomu druhému. Někdy je to začátek cesty od egoistického „Já“, cesty do vztahu k „ty“- k bližnímu, cesty do vztahu k „Ty“ - k Bohu.

Milí přátelé, v pátek 10. června 2022 večer jste znovu pozváni navštívit naše kostely netradičním způsobem. Program Noci kostelů je k dispozici na internetových stránkách www.farnostslavkov.cz. Děkuji předem všem, kteří se zapojí do pořadatelské služby.

Farní den 2022

Chceme se spolu opět potkat, společně si popovídat, zasoutěžit, něco dobrého pojíst, shlédnout vystoupení. V neděli 19. června vás farníky i přátele zveme k setkání na zahradě KMŠ Karolínka na Malinovského ulici od 15.00 do 19.00 hodin. Kromě soutěže „Zpívá a hraje celá rodina“ se můžete zúčastnit soutěže o nejlepší slaný a sladký závin. Program bude také pro rodiny s dětmi, zazpívají děti ze školky a mladí připraví cestu plnou her. Zvláště zveme vás, kteří jste se do naší farnosti přistěhovali, a známe se jen z bohoslužeb.

Milan Vavro, děkan

Program římskokatolické farnosti:

Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle v 9.00 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro děti, pátek v 18.00.

Svátost smíření každé úterý od 19.00 do 20.00.

 1. 6. Večer chval, první pátek, 18.45 kostel Slavkov.
 2. 6. Vigilie Svatodušní, 21.00 kostel Slavkov.
 3. 6. Slavnost Seslání Ducha Svatého, Slavkov 9.00 a 18.00, sbírka na charitu.
 4. 6. První svaté přijímání, Lutršték 9.30.
 5. 6. Noc kostelů 2022 ve Slavkově, Němčanech na Lutrštéku a v Hodějicích.
 6. 6. Generální úklid kostela a fary ve Slavkově, 8.00 - 15.00.
 7. 6. První svaté přijímání, Slavkov 9.00.
 8. 6. Mariánská pouť v Žarošicích v 18.30.
 9. 6. Těla a Krve Páně, Slavkov 9.00.
 10. 6. Farní den, zahrada KMŠ, 15.00 - 19.00.
 11. 6. Výlet dětí.