Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Po 29°C Út 26°C St 24°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Nová škola by mohla stát už za čtyři roky.

Nová škola by mohla stát už za čtyři roky.

Bez pomoci státu se ale neobejdeme

 

Nová škola by mohla vzniknout v lokalitě za autobusovým nádražím. Nákladný projekt nebude moci vzniknout bez podpory státu i spolufinancováním obcí. „Už není na co čekat. Město školu potřebuje, vlastní jediný vhodný pozemek s výhodnou pozicí i dopravním napojením. Je zde velmi reálná šance na získání potřebných dotací,“ vysvětluje místostarostka Marie Jedličková. 

Slavkov, respektive dobrovolný svazek obcí Václava Kounice, vypisuje architektonickou soutěž poprvé ve své historii. V čem je takový postup výhodný a proč jste se rozhodli pro tento postup?

Vypisovat na velké veřejné stavby transparentní architektonické soutěže je současný trend a je to tak správně. A to nejen z důvodu, že chceme usilovat o nemalé státní peníze. Vždyť stavíme školu, která má sloužit několik desetiletí, ne-li déle. Ve spolupráci s porotou architektonické soutěže a s městským architektem jsme pak schopni sestavit podmínky tak, abychom oslovili renomované architektonické ateliéry.  Výslednou podobu školy si můžeme vybrat z několika kvalitních návrhů. Vzhledem k velikosti stavby, jejímu významu je to důležité.

Není pozdě na stavbu zcela nové školy, když už nyní jsou kapacity škol naplněné?

V podstatě je pozdě. Ale není pravdou, že se v posledních letech nic nedělalo. Vždyť na základní škole Tyršova jsme před čtyřmi lety otevřeli přístavbu se šesti třídami. Výstavba školy je časově i finančně velmi náročná. Nyní odhadujeme, že se náklady vyšplhají cca do 500 mil. Kč. Takové stavby nelze realizovat bez finanční pomoci státu. Proto směřujeme k tomu, abychom se mohli k 1. 7. 2022 zaregistrovat do vládou již schváleného dotačního programu MŠMT pro výstavbu svazkových škol. Podmínkou registrace je vlastnictví pozemku, soulad s územním plánem a architektonická studie školy. I ostatní dotační tituly, např. pro přístavbu mateřské školy se budou otevírat na podzim letošního roku. Z pohledu našeho města je to samozřejmě brzda. Bez ní bychom se ale museli pouštět do projektů za cenu velkého zadlužení, na které bychom ani neměli.

Kdy by mohla nová škola stát? Bude mít na ni město peníze?

Budou-li všechny okolnosti příznivé – zejména ty vnější – tedy získání dotace a zajištění financování spoluúčasti svazku, mohla by škola stát v roce 2026. Dobrovolný svazek obcí může stavbu realizovat jen za podmínek získání dotace na výstavbu a dlouhodobého úvěru, který budou členské obce svazku splácet. I to je nyní předmětem jednání s různými finančními institucemi. Jiná cesta není možná.

Proč jste se rozhodli pro lokalitu za autobusovým nádražím? Není moc malá?

Protože jiný, dostatečně velký pozemek, nemáme k dispozici. Ze studie městského architekta navíc vyplývá, že je vyhovující jak z pohledu rozlohy (18.000 m2), tak z urbanistického a dopravního hlediska. Nachází se v těsné blízkosti autobusového nádraží – je tedy velmi vhodný pro dojíždějící z okolních vesnic. Navíc konečně nabídneme bezpečnou a docházkovou cestu dětem ze Zelnice a z jižní části města. Sem to budou mít jen pár minut cesty pěšky. To velmi uleví i ranní dopravě u škol v centru.

Kapacita školy bude čítat 540 dětí. Bude to stačit, když demografická studie ve svých „maximalistických“ prognózách počítá s nedostatkem až 1200 míst kolem roku 2034?

Demografická studie byla záměrně zadána v různých variantách rozvoje města. Maximalistická varianta byla spočtena pro výstrahu, k čemu by mohlo dojít, pokud se bude stavět podle současného územního plánu a pokud se povolí další změny území ve prospěch bydlení. Další rozvoj města bude zcela jistě předmětem diskuzí nejbližších měsíců. Škola o kapacitě 540 žáků je pro variantu mírného postupného rozvoje města a okolních obcí.

 

Zároveň město koupilo od státu také pozemek za ZŠ Tyršova. Znamená to, že město začne zároveň stavět za Tyršovkou a souběžně i novou školu? Utáhneme to?

Pokud svazek nezíská dotaci na výstavbu svazkové školy, bude se muset za Tyršovkou stavět co nejdříve. Pokud dotaci získá, budeme se rozhodovat, zda se pouze doplní chybějící infrastruktura pro školu (např. jídelna, družiny, odborné učebny…) nebo se bude současně navyšovat kapacita školy. Toto rozhodnutí bude souviset s tempem dalšího rozvoje města. A samozřejmě na to je důležité vlastnit pozemek, který je přímo určený pro rozvoj školství v našem městě.