Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Pá 8°C Pá 7°C So 9°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Novákova Radio-dílna Slavkov

Novákova Radio-dílna Slavkov

Meziválečné Československo patřilo mezi průmyslově značně vyspělé státy, není proto divu, že i novinka dvacátých let – rozhlas, tam rychle našel své místo. Od roku 1923 se u nás začalo vysílat. Nebyli jsme sice první v Evropě, ale jedno evropské prvenství jsme přece jen měli – byli jsme první zemí s každodenním pravidelným vysíláním.

Meziválečné Československo patřilo mezi průmyslově značně vyspělé státy, není proto divu, že i novinka dvacátých let – rozhlas, tam rychle našel své místo. Od roku 1923 se u nás začalo vysílat. Nebyli jsme sice první v Evropě, ale jedno evropské prvenství jsme přece jen měli – byli jsme první zemí s každodenním pravidelným vysíláním.

O získání místa na radiotechnickém trhu se zvláště ve dvacátých letech snažila řada výrobců součástek i celých radiopřijímačů. K nim lze připočíst i některé jednotlivce nebo menší kolektivy rádiových nadšenců, kteří vymýšleli a v praxi ověřovali nová (nebo někdy jen „nová“) zapojení a své zkušenosti publikovali v odborných časopisech, případně vydávali i své tiskoviny.

Ve Slavkově jsem objevil firmu Novákova Radiodílna (NRS) majitele A. D. Nováka. Asi od roku 1924 sídlila na adrese Slavkov u Brna, Štefánikova 910 (dnes Malinovského). Pan Novák vydával kromě osvětových sešitků o radiofonii také vlastní návody ke stavbě přijímačů, a to nejen jednoduchých krystalek nebo aparátů se dvěma lampami (elektronkami), ale i poměrně náročných pětilampovek. V názvech přístrojů se objevují slova Epochální přijímače, Slavkovský vítěz Napoleon, Imperátor. Podle dosud shromážděných informací vydal vlastním nákladem nejméně 15 brožurek (Knihovna Novákovy radiodílny Slavkov). Vyráběl rovněž součástky, a já mám kromě plánků ve sbírce i přístroj s jeho válcovými cívkami se značkou NRS. Ve svých návodech udává i možnost dodání smontovaných přijímačů. Zřejmě také přijímače opravoval. Někde jsem kdysi dávno zachytil informaci, že Novák (?) mohl být pracovníkem brněnské techniky nebo průmyslové školy v Brně, jenže lidská paměť není spolehlivá.

Pravděpodobně kolem roku 1930 přesídlil (případně jen zřídil prodejnu) do Brna, U městského domu 2 (NRS zde nově znamená Nové Radio Směry). V seznamech koncesovaných výrobců nebo prodejců radiotechnických součástí do roku 1927 NRS ani Novák ve Slavkově není uveden, v dobové odborné literatuře inzeroval Novák jen málo. Poslední dostupné informace udávají existenci firmy v roce 1932.

Jako Moravák jsem se snažil získat o Novákovi a jeho firmě více informací. Ale pátrání v archivu ve Slavkově bylo negativní, stejně jako ve Vyškově (i v muzeu), Moravský zemský archiv rovněž nic nemá, jen v Adresáři města Brna 1932 našli zmínku o adrese prodejny přijímačů U městského domu, kterou jsem uvedl výše. Archiv města Brna mi zašle údaje z policejní přihlášky p. Nováka. Část informací jsem sehnal u kolegů, sdružených v Historickém radioklubu československém.

Napadlo mne, že by se i přes dlouhou dobu mohlo něco najít v místě působení, snad i bydliště p. Nováka. Prosím tedy slavkovské občany, kteří by cokoliv o firmě NRS věděli nebo doma našli, aby mi prostřednictvím redakce Slavkovského zpravodaje umožnili nafocení nebo oskenování této „indicie“. Zatím jsem například nikde nenašel ani plné křestní jméno A. D. Nováka. Je možné, že se zmínka o NRS najde v některých starých lokálních novinách nebo časopisech. Za spolupráci předem děkuji.

Josef Jonášek, Hulín