Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Pá 8°C Pá 7°C So 8°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Noví zastupitelé se poprvé sešli. Starostou města je Michal Boudný

Noví zastupitelé se poprvé sešli. Starostou města je Michal Boudný

Slavkov u Brna má po komunálních volbách staronové vedení.

Slavkov u Brna má po komunálních volbách staronové vedení. Zastupitelé na svém ustavujícím zasedání zvolili do funkce starosty Michala Boudného z hnutí PRO Slavkov u Brna, který bude vést město již třetí volební období. Místostarostkou města je Marie Jedličková (KDU – ČSL). Zastupitelé také jmenovali uvolněnou radní pro komunikaci a kulturu Veroniku Slámovou (Starostové a nezávislí). Do rady města byli zvoleni také Jana Bangová (PRO Slavkov u Brna) Petr Jeřábek z hnutí Starostové a nezávislí.

První schůze se zúčastnilo 14 členů (jeden byl řádně omluven). Zastupitelstvo města odráží výsledky podzimních obecních voleb. Nejvíce mandátů má hnutí PRO Slavkov u Brna (5), následují Nestraníci (2), KDU-ČSL (2), ODS (2), STAN (2), Moderní město Moravy (1) a SPD (1).

Koaliční smlouva byla podepsána mezi uskupeními PRO Slavkov u Brna, KDU-ČSL a hnutím Starostové a nezávislí. V patnáctičlenném zastupitelstvu tak zasedají v devítičlenné sestavě.

„Spolupráce s lidmi z těchto subjektů bude zaručovat našemu městu kontinuitu v přípravách a zdárném dokončení nemalých projektů. Zároveň však zastupitelstvo i radu města čeká výrazná personální obměna, díky které se může diskuze o směřování města oživit o nové pohledy, “ uvedl staronový starosta Michal Boudný.

V programovém prohlášení koalice se zástupci shodli na nutnosti výstavby svazkové školy pro 540 dětí nebo realizaci alternativního řešení. Město pak má šanci dotáhnout projekty z velké části financované z dotací jako je přístavba mateřské školy, poldru Zlatá Hora, revitalizace sídliště Nádražní nebo cyklostezky do Křenovic. Koaliční partneři se také shodují v přístupu ke změně územního plánu v rozvojových oblastech ve východní části města. Prioritou je také další oprava ulic a zahájení rekonstrukce Koláčkova náměstí. Partneři se také zavázali ke zlepšování komunikace, digitalizaci úřadu a větší participaci občanů.

„Oblastí a projektů, na kterých jsme se shodli, je velká řada. Vždy však bude důležité zajistit jejich financování. To bude samozřejmě s výhledem na příští nejisté období v oblasti cen energií velmi citlivá problematika. Prioritou příštích měsíců proto bude zvládnout provoz města – škol, zámku, veřejného osvětlení, vytápění, atd. K tomu nám pomůže i vznikající energetická koncepce řešící nejen možné úspory, ale i smysluplné a návratné energetické projekty,“ potvrdila Marie Jedličková (KDU-ČSL), která by se měla i nadále v pozici místostarostky věnovat zejména oblasti financí a školství. Hnutí Starostové a nezávislí budou garanty pro správu majetku, kulturu, cestovní ruch a marketing města.