Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Po 17°C Út 8°C St 9°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
O rybářích v roce 2020

O rybářích v roce 2020

Co všechno se v tomto roce událo ve spolku, který sdružuje přes 1100 rybářů?

Rybářké závody mládeže

Na podzim roku 2019 byly stanoveny termíny rybářských závodů pořádaných zdejším spolkem MRS Slavkov u Brna v Bučovicích a ve Slavkově. Původní termín pro společné závody dospělých a mládeže ve Slavkově byl stanoven na 30. Května 2020. Tyto plánované závody byly z důvodu pandemie koronaviru zrušeny. S postupným rozvolňováním stanovených opatření byly přesunuty rybářské závody, a to pouze pro mládež do 15-ti let, ve Slavkově u Brna na sobotu 12. září 2020. Slunečné počasí nádherného babího léta při venkovní teplotě dosahující téměř 30-ti stupňů navodilo příjemnou náladu a atmosféru všech soutěžících a jejich doprovodu. Samotné závody byly uspořádány na záchytné retenční nádrži v blízkosti technických budov s veškerým zabezpečením. Do kategorie chlapců se přihlásilo 24 startujících a 2 dívky. Bodování soutěže proběhlo způsobem „co centimetr délky ušlechtilé ryby, to jeden bod“ a každá plevelná ryba „co kus, to jeden bod“. Ryby na sebe nechaly dlouho čekat, přesto se podařilo ulovit několik pěkných kaprů.  Za dívky Veronika Mrkvicová odlovila ryby v počtu 8 bodů, a tím si vysoutěžila první místo ve své kategorii. Chlapci vylovili celkem 21 kaprů v počtu 906 bodů rybí obsádky. Třetí místo obsadil se 127 body Michal Konečný, druhé místo si vybojoval s třemi kapry Jakub Cenek  v počtu 138 bodů. První příčku s celkovým počtem 271 bodů a šesti kapry si vychytal Antonín Křivonožka.

Slavkovský rybářský kroužek ve školním roce 2020/2021

Od začátku školního roku jsou prozatím všechny kroužky působící pod DDM ve Slavkově u Brna z důvodu nařízení Vlády ČR prozatím pozastaveny. Přesto v současné době evidujeme 22 přihlášených dětí. Pokud vláda neuvolní současná opatření, jsme připraveni s dětmi zavést distanční výuku tak, aby mohl kroužek probíhat bez omezení. Vedoucí kroužku pan Antonín Křivonožka a Zdeněk Šimek s asistenty mají připraveny studijní materiály a svaz MRS poskytl potřebné učebnice a pracovní sešity.  Školitelé kroužku mají vše připraveno tak, aby děti mohly zdárně zpracovat závěrečné testy a složit závěrečné zkoušky do konce června roku 2021. Touto povinností rozšíří řady rybaříků působících pod naším spolkem.

Závěrečné poděkování

Jako jednatel zapsaného spolku, pobočného spolku Moravského rybářského svazu Slavkov u Brna, který sdružuje přes 1100 členů ze Slavkova a jeho okolí, bych tímto upřímně rád poděkoval dlouhodobým partnerům za podporu, součinnost a sponzorství při pořádání sportovně kulturních akcí pod záštitou našeho spolku. Některá zájmová sdružení se potýkají s nedostatkem členů ze stran mladší nástupnické generace. Děkuji touto cestou za nadšení a aktivní nezištný přístup, s jakým se prezentují mladí lidé převážně z řad rybářské stráže, i když jsou často limitováni rodinnými povinnostmi.

Petr Zvonek – jednatel spolku

Fotodokumentace - Jiří Šedý