Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
St 10°C St 10°C Čt 14°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Oprava zámecké hrobky  a další opravy ve městě

Oprava zámecké hrobky a další opravy ve městě

Oprava zámecké hrobky a další opravy ve městě

Oprava zámecké hrobky je předzvěstí nové školky

 

Možná jste si při procházce zámeckým parkem všimli nainstalovaného mobilního oplocení v místě vstupu do zahrady školky. Město zde provádí opravu krypty - bývalé hrobky rodu Kouniců, hodnotné součásti areálu zámeckého zahradnictví z 18. a 19. století.

Práce v hodnotě 3,7 mil spočívají ve statickém zajištění havarijního stavu objektu, dozdění čelní zdi ze zámeckého parku, obnově a doplnění zastřešení krypty, dodávce nových kamenných prvků včetně restaurování těch stávajících a třeba i nových vratech do samotné krypty a zámeckého parku. Díky této rekonstrukci se také opraví schody, které si možná někteří Slavkováci pamatují ještě z dob svého dětství. Na obnovu krypty byl poskytnut příspěvek od Ministerstva kultury z programu městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 1 025 000 Kč.

Postavena byla za Marie Eleonory z Kounic ve 2. pol. 17. století. Původně měla sloužit k uložení především nekatolických předků z rodu Kouniců. Krátce (do dokončení hrobky na Špitálce) zde mělo být uloženo i tělo Václava Antonína Kounice.

Stavební práce jsou tak první vlaštovkou k rozsáhlé investici v zahradě mateřské školy Zvídálek na Koláčkově náměstí, kde město mimo jiné postaví nový pavilon pro padesát předškolních dětí. Součástí bude také kompletní oprava stávající budovy školky a vybudování kuchyně a jídelny. Město má nyní schválenou dotaci ve výši 36 milionů z Brněnské metropolitní oblasti ITI (evropský fond IROP) a připravuje veřejnou zakázku na spuštění akce.  

 

„Utajená památka“ Boží muka sv. Vendelína se dočká oprav

 

Restaurátorský tým Josefa Červinky, který v loňském roce dokončil renovaci 46 barokních soch v parku, provádí v letošním roce restaurátorské práce v ulici Jiráskova na kulturní památce Boží muka sv. Vendelína. Tato vzácná stavba z 18. století je běžnému návštěvníkovi téměř skryta, možná proto v posledních letech strádala. Cílem letošních prací je odstranění nevhodných vrstev a doplňků, oprava trhlin a jejich zpevnění a snížení salinity aplikováním několika cyklů odsolovacích omítek. Práce potrvají do konce roku a v případě uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města budou pokračovat další etapou v příštím roce. Náklady na letošní etapu jsou ve výši 443 tisíc. Kč vč. DPH, přičemž Jihomoravský kraj poskytl z dotačního programu „Podpora rozvoje v oblasti památkové péče v roce 2023“ dotaci ve výši 180 tisíc Kč.