Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Čt 25°C Pá 25°C So 23°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Poradenství v nepříznivé sociální situaci

Poradenství v nepříznivé sociální situaci

Charitní sociálně právní poradna je sociální služba, která poskytuje lidem nad 18 let v nepříznivé sociální situaci odborné sociální poradenství. Poradenství směřuje k řešení nepříznivé sociální situace – orientace v situaci, podpora při jejím řešení, předání informací o navazujících službách.  Poradenství je bezplatné.

Charitní sociálně právní poradna je sociální služba, která poskytuje lidem nad 18 let v nepříznivé sociální situaci odborné sociální poradenství. Poradenství směřuje k řešení nepříznivé sociální situace – orientace v situaci, podpora při jejím řešení, předání informací o navazujících službách.  Poradenství je bezplatné.

Poradnu mohou využít například rodiče s nezaopatřenými dětmi, lidé ohrožení dluhovou pastí, nezaměstnaní, lidé ohrožení ztrátou zaměstnání nebo bydlení, lidé, kteří potřebují pomoc při komunikaci s úřady, institucemi nebo chtějí vědět, na co mají nárok.

Oblastní poradenství

Ochrana práv – podpora při vyřizování základních dokladů, při řešení rodinných, občanských a sousedských vztahů, při řešení domácího násilí

Finanční a majetková oblast - hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhů a exekucí, insolvenční řízení, možnosti využití sociálních dávek a jiných výhod pro osoby v nepříznivé sociální situaci, orientace v běžných smluvních vztazích, ochrana spotřebitele. V rámci dluhového poradenství poradna sepisuje a podává návrhy na povolení oddlužení.

Pracovní uplatnění – orientace v pracovně právních vztazích, podpora při hledání zaměstnání.

Bydlení – podpora při hledání bydlení, informace z oblasti nájemního bydlení, informace týkající se čerpání dávek.

Poradenství je poskytované Oblastní charitou Hodonín a je místně dostupné na třech pracovištích – v Bučovicích, v Hodoníně a ve Slavkově u Brna. Poradenství poskytujeme osobně, telefonicky nebo přes online poradnu na webových stránkách. V případě závažných (zdravotních) důvodů je možné poradenství poskytnout i mimo prostory poradny. Doporučujeme předchozí objednání. Telefonický kontakt je 731 646 977 (Slavkov u Brna), 739 389 266 (Bučovice), 731 425 497 (Hodonín). Více na www.hodonin.charita.cz