Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
St 10°C St 10°C Čt 14°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Proč město zavádí svoz odpadu jednou za 14 dní?

Proč město zavádí svoz odpadu jednou za 14 dní?

Popeláři budu svážet popelnice domácností jednou za čtrnáct dní.

Týdenní svoz popelnic již nebude od Nového roku samozřejmostí. Popeláři budu svážet popelnice domácností jednou za čtrnáct dní. Jednou za týden budou zajíždět pouze do bytových domů, které mají přistavené kontejnery o objemu 1100 litrů. Město se k tomuto kroku rozhodlo ze dvou důvodů: udržení motivovanosti občanů třídit a hledání úspor ve stále dražším systému odpadového hospodářství.

Jak se bude svážet odpad v roce 2023

1.týden v lednu –  extra svoz po Vánocích
Nádoby 120l a 240l - každý sudý týden
kontejnery u bytových domů –  každý týden

 

Náklady na odpadové hospodářství velmi prudce stoupají. Nejde pouze o nárůst ceny za svoz odpadu (v příštím roce o 20%), ale zejména postupné zvedání poplatku za uložení komunálního odpadu na skládce, který vychází ze zákona o odpadech a který nutí  obce ke snižování jeho produkce. Proto je velmi důležité postavit systém odpadového hospodářství tak, aby maximálně motivoval občany k třídění. Svoz jednou týdně k motivovanosti lidí nepřispívá, což nám ukázala i data ještě nekončícího roku a namátkové kontroly přistavených popelnic.

Snížení četnosti svozu neznamená, že se některé domácnosti musí obávat o to, že jim popelnice nebude stačit. Vždy si můžou pořídit další nebo větší nádobu. Svoz totiž není limitovaný počtem nádob. Navíc zachováváme týdenní svoz u bytových domů, kde mají přistaveny kontejnery o objemu 1100 l.

Poplatek 700 Kč / 350 Kč není pouze úhradou za svoz komunálního odpadu, ale pokrývá fungování celého systému – tedy likvidaci odpadu a skládkování, fungování sběrného dvora, svoz separovaného a nebezpečného odpadu. V příštím roce očekáváme náklady cca 10,6 milionů výběr poplatků od občanů přitom činí 4,4 milionů Kč a odměna od společnosti EKO-KOM za třídění odpadů je pak kolem 1 mil. Kč. Město tedy za systém odpadového hospodářství (bez svozu biologického odpadu) bude v příštím roce doplácet částkou téměř 5,2 milionu korun. Dalších téměř 4,5 milionů stojí udržení svozu a kompostování biologického odpadu

Samozřejmě to není jediný krok, který město v oblasti odpadového hospodářství chystá. Ve spolupráci s DSO Ždánický les a Politaví připravujeme projekt na pořízení nádob na tříděný odpad do domácností, systém “door to door“. Každá domácnost si tak bude moci třídit přímo doma s tím, že vytříděný odpad budou „popelářská auta“ sbírat přímo před domem. Sběrná místa zůstanou i nadále zachována. Tento projekt představíme spolu s dalšími obcemi v příštím roce. Vyhodnocujeme také pilotní projekt na sběr gastroodpadu z 300 bytů na sídlišti Zlatá Hora.

Kdy a jak zaplatit poplatek za odpad?

Dospělá osoba s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna    700 Kč
Dítě a mladistvý do 18 let                                                                350 Kč
fyzická osoba, která má ve vlastnictví                                            700 Kč
rekreační objekt a nemá trvalý pobyt ve Slavkově u Brna,           700 Kč
Majitel bytu nebo rodinného domu, v němž
nemá nikdo trvalý pobyt                                                                 700 Kč

Výjimky:
Osoba, která se prokazatelně zdržuje po dobu 12 měsíců v příslušném kalendářním roce mimo území ČR
dítě narozené v daném roce
zákonné výjimky

Termín: od 1. února do 30. Května

Platba: elektronicky portal.slavkov.cz
nebo na pokladně Městského úřadu