Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
So -1°C So -1°C Ne -3°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Program farnosti od první adventní neděle

Program farnosti od první adventní neděle

Program farnosti

Svátost smíření: každé úterý 19.00–20.00 v kostele.

Katecheze pro děti: ve Slavkově při ranní mši sv. pro děti od 3 do 7 let.

  1. 11. 1. adventní neděle, žehnání adventních věnců v 9.00 a 18.00.
  2. 11. Roráty, průvod dětí s lampičkami, 7.00 každé úterý v Adventu.
  3. 12. Modlitba za padlé, zámecká kaple 20.00.
  4. 12. Roráty, 7.00 každou sobotu v Adventu.
  5. 12. Otevřený kostel k výročí bitvy u Slavkova, prodej knih a klášterních produktů, 9.00–21.00.
  6. 12. Modlitba za padlé a za mír, Mohyla míru 12.00.
  7. 12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, mše sv. se světelným průvodem, 18.00.
  8. - 21. 12. Svátost smíření před Vánocemi, 17.00–19.00.

Program Vánočních bohoslužeb bude zveřejněn v příštím čísle.

 

Aktuální informace:

www.farnostslavkov.cz

www.facebook.com/farnostslavkov

Příspěvek do sbírky: farní účet Česká spořitelna 1561 2343 89 / 0800.

Kontakty: P. Milan Vavro 604 280 160, P. Stanislav Pacner 737 509 507

slavkov@dieceze.cz

 

 

Soucitný Advent

V jednom z adventních biblických čtení zaznívá slovo proroka Izaiáše „Těšte, těšte můj lid!“ Útěcha, soucit, by mohla být inspirací pro nás všechny do tohoto Adventu, ve kterém bychom si přáli předvánoční zklidnění. Sami už dopředu víme, že toho klidu moc nebude, už to známe z minulých let. Je však možnost, jak naplnit toto biblické zvolání. Pokusit se totiž projevit soucit druhým. Mít snahu vcítit se, porozumět někomu, pomoci někomu. Prožívat pocit sounáležitosti, blízkosti s konkrétním člověkem, jakkoli náš vztah může být i dost složitý. Sami víme, jaké to je, když nám někdo projeví soucit.

Těšte můj lid. Můžeme přemýšlet, jak často druhé těšíme, soucítíme, co soucitného jsme udělali. Vnímejme druhého jako člověka. Má něco za sebou, něčím třeba trpí. Čím mu mohu prospět, aktivně pomoci? Třeba už jen tím, že tu jsem? Rozhodněme se k vstřícnému kroku. Nevyhýbejme se lidem, kterým můžeme pomoci.

Spolu s Izaiášem poznáme, co znamená „Těšte.…těšte můj lid…“ Milan Vavro