Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Po 29°C Út 26°C St 24°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Půl milionu na nápady občanů. Slavkov spouští participativní rozpočet.

Půl milionu na nápady občanů. Slavkov spouští participativní rozpočet.

Hledáme nápady na projekty, které vylepší veřejný prostor, poskytnou zábavu nebo zlepší náš život. Slavkov poprvé zavádí participativní rozpočet. Vy rozhodněte, kam má zamířit 500 tis. korun. Podílejte se na tom, jak bude naše město vypadat. Je to totiž Náš Slavkov!

Slavkov u Brna chce více zapojit své občany do rozhodování o tom, co má vzniknout ve veřejném prostoru nebo na městském majetku. Od dubna tak budete moci podávat návrhy na své nápady. O jednotlivých projektech pak budou rozhodovat Slavkováci v hlasovací anketě. Vítězný návrh nebo návrhy následně město zrealizuje.

„Participativní rozpočet nejen pomáhá uvést v život nápady jednotlivých občanů, ale je také dalším nástrojem pro lepší komunikaci radnice se svými občany. Zároveň je také prostorem pro pochopení problematiky veřejné správy. Součástí podávání návrhů totiž nebude přednesení „pouhého“ nápadu, ale také konkrétního plánu, jak jej zrealizovat, včetně prověření rozpočtu,“ uvedl starosta Michal Boudný.

Přesná pravidla participativního rozpočtu budou zveřejněna na stránkách www.nasslavkov.cz. Úvodní veřejný seminář s podrobným vysvětlením pravidel se uskuteční 15. března od 17.30 v zasedací místnosti radnice. Kontaktní osobou pro podávání návrhů bude radní Veronika Slámová, veronika.slamova@slavkov.cz

Přinášíme základní principy pravidel a harmonogram (kompletní znění na www.nasslavkov.cz)

HARMONOGRAM 2024

 1. – 30. dubna 2024 podávání návrhů
 2. – 15. května hodnocení projektů
 3. – 30. června hlasování
 4. července vyhlášení vítězů a zahájení realizace

PODÁNÍ NÁVRHU

Návrhy budete moci podávat elektronicky na stránkách www.nasslavkov.cz nebo také písemně. Předkladatelem musí být obyvatel Slavkova u Brna starší 15 let.  Projekt musí obsahovat požadované informace jako je identifikace předkladatele, název návrhu, předpokládaný rozpočet, stručný popis návrhu, přínos návrhu, umístění návrhu, doplňující situační nákres, fotodokumentace apod.

PRAVIDLA PRO NÁVRH

 • Návrh musí být veřejně prospěšný.
 • Doba realizace nesmí být delší než 12 měsíců.
 • Projekt nemíří do bytového fondu města.
 • Projekt musí být realizován na pozemcích a nemovitostech ve vlastnictví města Slavkov u Brna.
  Kontrola pozemků na stránkách: www.slavkov.cz - rozvoj - majetková mapa města
 • Návrh musí respektovat územní, strategický plán města, předpisy a další závazné dokumenty města
 • Návrh nesmí propagovat produkty, služby, činnosti nebo stanoviska komerčního, náboženského nebo politického charakteru. Vylučuje se návrh s rasistickým či jinak nenávistným charakterem.
 • Odhadované náklady na návrh nesmí přesáhnout 500 tis. Kč vč. DPH.
 • Realizovaný projekt musí být přístupný všem občanům (přístupnost však nemusí být garantována 24 hodin denně)

HLASOVÁNÍ

 • hlasovat může každý občan města Slavkov u Brna starší 15 let
 • způsob hlasování:
 1. elektronicky po přihlášení do systému PinCity - na stránkách nasslavkov.cz
 2. písemně – vhozením anketního lístku opatřeného vlastnoručním podpisem a čitelným jménem, e-mailem do sběrného boxu na Infocentru (jeden člověk, jeden anketní lístek).
 • Výběr návrhů pro hlasování občanů schválí Rada města dle návrhu pracovní skupiny pro participativní rozpočet.

VYHODNOCENÍ HLASOVÁNÍ

 • Platné hlasy odpovídající pravidlům hlasování budou sečteny a bude sestaveno výsledné pořadí projektů.
 • Na základě výsledného pořadí budou rozděleny výsledné finanční prostředky potřebné na realizaci projektu.
 • Pokud jsou vítězné návrhy navzájem neslučitelné, je realizován ten s větším počtem hlasů.
 • Pokud získají dva či více projektů stejný počet hlasů, rozhodne o pořadí los.