Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Po 29°C Út 26°C St 24°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Původní hrobka Kouniců je opravená!

Původní hrobka Kouniců je opravená!

Oprava krypty - bývalé hrobky rodu Kouniců - je u konce. Chátrající památka a neutěšený vstup do zámeckého parku ze zahrady mateřské školky je minulostí.

Do místa se opět vrátila důstojnost, která připomíná nejen slavné majitele slavkovského panství, ale také navrací zpět lesk areálu zámeckého zahradnictví z 18. a 19. století.

Práce v hodnotě 3,7 mil spočívaly ve statickém zajištění havarijního stavu objektu, dozdění čelní zdi ze zámeckého parku, obnově a doplnění zastřešení krypty, dodávce nových kamenných prvků včetně restaurování těch stávajících a třeba i nových vratech do samotné krypty a zámeckého parku. Díky této rekonstrukci se také opravily schody, které si možná někteří Slavkováci pamatují ještě z dob svého dětství. Na obnovu krypty byl poskytnut příspěvek od Ministerstva kultury z programu městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 1 025 000 Kč.

Hrobka byla postavena za Marie Eleonory z Kounic ve 2. pol. 17. století. Původně měla sloužit k uložení především nekatolických předků z rodu Kouniců. Krátce (do dokončení hrobky na Špitálce) zde mělo být uloženo i tělo Václava Antonína Kounice.

Stavební práce jsou tak první vlaštovkou k rozsáhlé investici v zahradě mateřské školy Zvídálek na Koláčkově náměstí, kde město mimo jiné postaví nový pavilon pro padesát předškolních dětí. Součástí bude také kompletní oprava stávající budovy školky a vybudování kuchyně a jídelny. Stavební práce začnou na jaře tohoto roku. V dalších měsících by se pak mohly spustit stavební práce i na sousedním rodinném domě, kde by mohly vzniknout další třídy pro tzv. dětskou skupinu – 24 dětí ve věku do tří let.

Souběžně s touto významnou investiční akcí město zpracovalo také projekt na obnovu a opravu původního skleníku, který by mohl být další atraktivitou zámeckého areálu a místem pro komunitní život. Město nyní čeká na rozhodnutí o (ne)schválení dotace z programu INTEREG.

Zahradní trakt bude v budoucnu otevřen i veřejnosti tak, aby byl zajištěn přístup z ulice Kollárova/Zámecká do zámeckého parku.