Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Pá 25°C So 19°C Ne 19°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Slavkov má zůstat městem na dlani, míní přední architekt

Slavkov má zůstat městem na dlani, míní přední architekt

Snižte automobilovou dopravu v centru Brna, rozvíjejte se v blízkosti dvou historických os a hlavně navazujte na dobrou práci vašich předků. Vaší vizí by mělo být město obklopené zelení, postavené na modelu takzvaného „zahradního města“ a na svých tradičních principech, které tvoří zejména historické aleje. Slavkov je městem na dlani, které je ze severu chráněno přírodním amfiteátrem a na jihu říční nivou. Atmosféru města vytváří jedinečná bloková zástavba s červenými střechami. Radnice by měla zaktualizovat územní plán tak, aby tyto principy zůstaly zachovány a aby město neztratilo svůj malebný charakter.

To jsou hlavní poznatky a doporučení předního českého architekta Marka Jana Štěpána, který v posledním roce mapoval souvislosti Slavkova, aby následně předložil svou vizi architektonicko-urbanistického rozvoje města.

„V době, kdy je na naše město vyvíjen obrovský tlak na stavbu nových bytových domů, úpravu územního plánu a hlavně potřebu strategických městských budov jako například škola, je důležité mít jasno v tom, s jakou vizí chceme naše město rozvíjet. Názory předních odborníků jsou pro nás velmi cenné a přála bych si, aby se také odrazily v rozhodování zastupitelů, kteří mají na budoucnost Slavkova vliv. Právě tento velmi srozumitelný a precizně zpracovaný dokument může pomoci nejen jim, ale i všem našim občanům, mnoho informací a souvislostí pochopit,“ uvedla místostarostka Marie Jedličková.

Spolupráce s Markem Janem Štěpánem přinesla městu hned několik výstupů – zevrubně zpracovanou strategii územního rozvoje pro odborníky i populárně – naučnou publikaci určenou pro občany Slavkova i nové obyvatele. Součástí je i video, které základní myšlenky celé publikace shrnuje v atraktivní podobě. Publikace bude v průběhu září zveřejněná na stránkách města, zdarma bude také k dostání na městském informačním centru a v kanceláři starosty města.

Samotná publikace seznamuje se základními pojmy jako je územní plán, regulační plán, základní principy charakteru města. Architekt také apeluje na změnu územního plánu zejména v oblasti maximální výškové hladiny zástavby, tvaru střech nebo minimálně 65 procentního podílu zelených ploch a vzrostlých stromů na pozemcích. Slavkov je podle něj typický výstavbou domů s červenými sedlovými střechami, kterých je na území města 67 procent. Ojedinělý je také podíl zeleně – kompaktních zelených ploch je uvnitř města 34 procent, zastavěná plocha čítá 15 procentní podíl. O tyto klenoty by se město podle Štěpána nemělo ochudit a mělo by na nich stavět i v budoucnu.

„Město má být dirigentem svého rozvoje a tím také určovat, jaký způsob svého rozvoje je přijatelný a přínosný,“ upozorňuje Štěpán. Svou vizi nových slavkovských čtvrtí zpracoval i do rozkreslených vizí, které jsou součástí připravované publikace.

Vedení města nyní v následujících deseti letech čekají velké úkoly zejména v oblasti dopravy, školství, bytové politiky a sociálních služeb. „Vhodným místem pro stavbu nové základní školy se jeví blízkost autobusového nádraží,“ vyhodnocuje oceňovaný architekt. Podle něj nesmí ani radnice opomíjet rozvoj lokálního podnikání a participace veřejnosti.

Město konzultuje svůj postupný rozvoj s odborníky již několik let. Do podoby aktuálně vznikajících projektů promlouvá i uznávaný architekt Lukáš Pecka, který se podílel například i na proměně Moravského náměstí v Brně. Tento mladý architekt pomáhá také například s formulací architektonických soutěží jako například již ukončená na lokalitu Koláčkova náměstí nebo připravovaná na proměnu Společenského centra Bonaparte.

Kdo je Marek Jan Štěpán

Marek Jan Štěpán (* 9. srpna 1967) je uznávaný český architekt. Zabývá se návrhy sakrálních staveb nebo jejich rekonstrukcemi. Je však také autorem koncepce nízkonákladových a přemístitelných Freedomků. V letech 2006–2012 pracoval jako poradce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky. V loňském roce představil v Brně-Lesné unikátní stavbu Kostela blahoslavené Marie Restituty. Známá je také je rekonstrukce Café Fara v Klentnicích, za kterou získal i nejvyšší české ocenění od Komory architektů (Grand Prix architektů 2012). Ve Slavkově u Brna vypracoval studii a projektovou dokumentaci na rozšíření mateřské školy Zvídálek na Koláčkově náměstí.

Setkání s Markem Janem Štěpánem na zámku

Přijďte o rozvoji Slavkova debatovat s předním českým architektem Markem Janem Štěpánem. Ten v uplynulém roce zpracoval strategii architektonicko-urbanistického rozvoje našeho města. Dozvíte se nejen jeho postřehy a zajímavosti, ale zejména jeho pohled na to, jak by měly v budoucnu vypadat nové čtvrtě a hlavně jak moc by mělo město dirigovat a ovlivňovat postupný rozvoj. Věděli jste, že ve Slavkově je téměř 40 procent zelených ploch a jen 15 procent tvoří zástavba? Proč by mělo město i nadále usilovat o stavbu domů s červenou sedlovou střechou nebo zelenou krytinou. A může si vůbec dovolit diktovat developerům, jak a co mají stavět?

Setkání s Markem Janem Štěpánem se uskuteční ve středu 22. září od 18.00 v Divadelním sále Zámku Slavkov – Austerlitz. Vstup je zdarma a je možné zajistit i bezbariérový vstup novým výtahem.