Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Ne 20°C Po 24°C Út 25°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Slavkov nabídl okolním obcím dohodu na fungování škol.

Slavkov nabídl okolním obcím dohodu na fungování škol.

Kam budou děti chodit do školy?

Dlouhodobě píšeme o tom, že naše základní školy bojují s nárůstem žáků a že kapacity ubývají. Protože se šíří různě více či méně podložené informace, narůstá v okolních obcích nervozita rodičů, kteří nemají jistotu, kam budou jejich děti chodit dále do školy.  Proto jsme navrhli obcím Heršpice, Hodějice, Kobeřice u Brna, Němčany, Nížkovice, Vážany nad Litavou a Velešovice a Holubice dvouletou Dohodu o vytvoření společného školského obvodu (Holubicím na jeden rok). Přistoupením k této dohodě budou mít děti s trvalým pobytem v dané obci jistotu, že se budou moci vzdělávat na 2. stupni základní školy ve Slavkově u Brna. Při přijímání do školy budou mít přednost, před dětmi z jiných obcí. Mimochodem do našich škol chodí cca 100 dětí mimo spádové obce.

Do roku 2014 obce na výuku pravidelně přispívaly. Potom se změnil zákon a obce již nepřispívají. Slavkov na provozní náklady dostává peníze od státu podle počtu dětí na jednotlivých školách. Investiční náklady jsou však hrazeny z našeho, městského, rozpočtu. Proto jsme využili zákonné možnosti a do dohody zakomponovali příspěvek obcí na vzdělávání jejich žáků na našich školách. Výše příspěvku vychází i z investičních výdajů od roku 2014 (více než 35 mil. Kč) časově rozlišených na 10 let a příspěvku z rozpočtu města na provoz jídelny na jeden rok.  Výše příspěvku tedy činí na jedno dítě 4 500 Kč za rok.

Budeme-li se držet striktně zákona, tak ten nám říká, že je povinností každé obce zajistit vzdělávání svých dětí na základní škole (od 1. až po 9. ročník). Obce mají dvě možnosti – buď mohou provozovat vlastní školu, které jsou sami zřizovatelem, nebo budou mít smluvní dohodu s jinou obcí. Není tedy zákonnou povinností našeho města toto vzdělávání zajistit. Chápeme však, že je naší morální povinností, či slušností tento problém společnými silami v našem regionu řešit.

Spoustu let, či spíše desetiletí, k nám do Slavkova děti do školy chodily a není důvod, proč by nechodily i nadále. Proto jsme obcím nabídli férovou možnost společně financovat výstavbu svazkové školy, která by jejich problém vyřešila. Na přechodnou dobu využíváme Dohody o vytvoření společného školského obvodu – nyní na dva roky. O dalším jejím trvání musí rozhodnout již nové zastupitelstvo, které vznikne po letošních podzimních volbách. Dohoda zaručuje přijetí všech dětí, které se vzdělávají na druhém stupni základních škol v dotčených obcích. Dokonce je zde i menší rezerva, která umožní, aby se počty dětí z okolních obcí navýšily.

Tato dohoda byla nabídnuta pro nastávající nový školní rok všem dosud tzv. spádovým obcím. Pro další školní rok nevíme, zda můžeme uspokojit všechny děti z Holubic, protože výstavba v této obci je extrémně vysoká...

Budeme se samozřejmě snažit vyhovět i jim, ale jistotu dnes nemáme. Nejsme nečinní, připravuje pro výuku i další prostory, ve kterých by se mohly děti učit. I tak vítáme a podporujeme snahu vedení obce dostavět vlastní devítiletou školu, kterou by v budoucnu mohly navštěvovat i děti z Velešovic.

 

Marie Jedličková, místostarostka