Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
So -1°C So -1°C Ne -3°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Slavkov před 50 lety

Slavkov před 50 lety

Co přinesl městu Slavkov rok 1973?

Co přinesl našemu městu rok 1973?

Malá statistika úvodem: v roce 1973 se narodilo 78 dětí (38 chlapců a 40 děvčat). Zemřelo 51 osob (24 mužů a 27 žen). Uzavřeno bylo 124 sňatků. Nejstaršími občany byl František Obdržálek (100 let), který v tomto roce zemřel, a Jana Holá (94 let). V r. 1973 zemřel i Josef Pechánek (28. 3. 1908–25. 8. 1973), předseda Městského národního výboru v letech 1950–1952.

Kultura

K největším kulturním akcím (aspoň podle kroniky) patřilo vystoupení amatérského turkmenského tanečního souboru Květ stepi 13. listopadu ve Společenském domě. Vystoupení se zúčastnlila i zástupkyně ministra kutury Turkmenské SSR Parchata Babajeva a zástupkyně OV KSSS marijské oblasti Seita Aladurdyjeva aj.

Na divadelní představení v sále Bonaparte byl tento rok chudší – kromě pohádkové divadelní hry v době Vánoc (Poklad kapitána Habakuka) se uskutečnilo ve třech reprízách jen představení operety Mamzelle Nitouche. Představení však bylo natolik úspěšné a po všech stránkách povedené, že o něm referoval i krajský denní tisk.

Po nesmělých začátcích se na slavkovské scéně prosadila C&W skupina Honci. V prosinci se představila na koncertě v sále SD Bonaparte ve složení: Petr Štamfest, Lubomír Tesáček, Milan Slezák, Jiří Kyjovský, Jiří Skokan a Jiří Pola.

Život ve městě

V roce 1973 přibylo ve Slavkově 36 bytových jednotek a z důvodů asanace zaniklo 7 bytových jednotek. Celkově tedy k 31. 12. 1973 bylo v našem městě 1769 bytových jednotek.

Akce Z: byly dokončeny a slavnostně otevřeny šatny na stadionu TJ Slavoj, na hřbitově se začalo s výstavbou kolumbária, byla zahájena stavba prodejny potravin v Tyršově ulici, prodejna masa v Gottwaldově ulici (dnes Sídliště Nádražní) a tržnice v prostoru kina. Byl vybudován chodník v Sušilově ulici a část chodníku v Tyršově a Jiráskově ulici.

Z dalších významnějších akcí: byla zahájena výstavba 14 rodinných domků ve Slovákově ulici (15 domků již bylo dokončeno). Pokračovala výstavba čtyřbytovek v Polní ulici. Byla povolena výstavba veřejných záchodů na Palackého náměstí. V posledním dubnovém týdnu byly rozebrány zbytky hradeb v ulici B. Němcové a zbourány přilehlé domky.

V r. 1973 byla provedena generální oprava ZDŠ Tyršova, a to zevnitř i zvenčí.

Velkým problémem bylo zásobování masem. Poptávka po mase nebyla uspokojena v plné výši, neboť nákup masa byl přesně určován stanovenými fondy ONV. Např. pro duben byl pro Slavkov stanoven fond ve výši 12 tun (v r. 1972 10 tun). Podle průzkumu bylo v prodejnách masa dost, ale nedostatek se projevoval u tzv. výběrových druhů – řízky, roštěnky, kotlety, svíčková. Na prodejnách zůstávaly vepřové boky, skopové maso a vepřové hlavy. Za I. čtvrtletí bylo z prodejen vráceno na 300 kg vepřových boků, které nebyly prodány.

Problémy byly i s nedostatkem pečiva (hlavně v pondělí) a se zásobováním nealkokolickými nápoji. Zásobování zeleninou bylo dostatečné.

Vedení města zhodnotilo i zajišťování služeb RaJ (restaurace a jídelny): „Stav služeb v uplynulé sezoně nelze hodnotit kladně. Na Sokolském domě nebývá provoz zahajován včas, personál nemá jednotný pracovní oděv apod. V restauraci Bonaparte nestačí kapacita kuchyně (nebyl dodán sporák). Hygiena v restauraci Na náměstí není na výši,“ píše se v kronice.

Stejně jako v předchozích letech, pokračoval i nadále boj proti alkoholismu, který byl veden jak prostředky preventivními, tak i represivními. Ve školách byly děti v hodinách občanské nauky upozorňovány na škodlivé následky alkoholismu, nikotinismu a toxikomanie. Výsledky však nebyly dobré. Šlo hlavně o kouření mezi žáky už 4. a 5. tříd. Za zmínku stojí případ, kdy v učilišti Destily přinesl učeň od rodičů potvrzení, že může kouřit. Protialkoholní poradna evidovala v r. 1973 na Slavkovsku 54 alkoholiků.

O zdraví občanů Slavkova a 10 nejbližších obcí pečovali zaměstnanci polikliniky v čele s vedoucím lékařem Dr. Maxmiliánem Krakovcem. Od května 1973 jim podstatně pomáhala závodní ordinaci pracujících, která byla zřízena ve spodní Redlichově vile naproti cukrovaru. Byla obsazena lékařkou a sestrou a využívali ji pracující 16 podniků.

Z významnějších podniků v tomto roce ve Slavkově působily: cukrovar, Agra, Cutisin, MEZ, Textil, OPP, Destila a STS.

Volný čas

Dařilo se zájmovým svazům – Čs. ovocnářský a zahrádkářský svaz měl 123 členů a bohatý spolkový život. Čs. svaz včelařů oslavil v tomto roce 100. výročí od založení a vydal pamětní medaile. Čs. svaz chovatelů drobného zvířectva se připravoval na oslavy 50 let trvání, které se měly uskutečnit v r. 1974. Myslivecké sdružení mělo v r. 1973 36 členů – v  rámci oslav 50. výročí ČMS byla uspořádána výstava pod názvem Myslivost Slavkovska. Český rybářský svaz v r. 1973 evidoval 264 členů. Ve Slavkově bylo vyloveno 2322 ryb o váze 3507 kg. Odpracováno bylo 1282 hodin pro revíry.

Sport a ostatní

Už podruhé v historii projížděl naším městem tehdy velmi populární Závod míru. Jelo se z Prahy přes Varšavu do Berlína. Peloton, ve kterém závodilo 99 závodníků ze 17 zemí, projížděl Slavkovem 11. května (3. etapa). Vítězem etapy do Dubnice n. Váhom a i celého závodu se stal polský jezdec Ryszard Szurkowski.

Příznivé podmínky v zimě dovolily upravit ledovou plochu v areálu stadionu. Milovníci bruslení tuto snahu ocenili a podle odhadu bruslilo zde celkem až 2000 dětí a dospělých. Dobré zkušenosti z této zimy spustily akci „Straně na počest a tělovýchově ku prospěchu“, jejímž cílem bylo upravit vedle stávajícího kluziště další ledovou plochu.

Jako novinka pronikla do Slavkova i jóga. I když poněkud poznenáhlu. Prosadila ji místní skupina ČČK, která uspořádala kurz. Každý týden pod vedením dvou rehabilitačních pracovnic z vyškovské nemocnice se ve Společenském domě scházelo ke cvičení asi 20 žen.

V roce 1973 se konala spousta kulturních a společenských akcí k různým výročím. Nejvíce se slavilo 25. výročí vítězného února (velká výstava aj.), 103. výročí narození V. I. Lenina, 28. výročí osvobození Sovětskou armádou, oslavy 1. máje, oslavy Dne vítězství a 56. výročí VŘSR.

Na zámku pokračovala rekonstrukce parku, započatá v r. 1972. Začaly i další práce na statickém zajištění koníren. Návštěvnost zámku byla o něco nižší než v r. 1972, kdy zámek navštívilo 48 400 osob.

Z kroniky a dobového tisku vybral B. Maleček

Popisky:

cukrovar vila – Část prostor Redlichovy spodní spodní vily naproti cukrovaru se v r. 1973 přeměnily v závodní ordinaci pracujících.

C&W_Honci_1973_1 – Honci. Zleva: J. Kyjovský, J. Pola, L. Tesáček, M. Slezák, P. Štamfest, J. Skokan.

C&W_Honci_1973_2 – Plakát zvoucí na koncert Honců.

C&W_Honci_1973_1 – Honci. Zleva: J. Pola, M. Slezák, L. Tesáček, J. Kyjovský, P. Štamfest, J. Skokan.

Lampiony 1 a 2 –  Lampionový průvod městem.

parkoviště B. Němcové 1–3 – Na dnešním parkovišti v ulici B. Němcové stály dvě řady domků. Po jejich zbourání byly v r. 1973 zbourány i zbytky hradeb.

polni 1973 – První řada čtyřbytovek v Polní ulici. Zbývající dvě řady byly dokončeny v r. 1983.

polni cca 1973 –  Dokončuje se poslední bytovka v Polní ulici. Zbývající dvě řady byly dokončeny v r. 1983.

stadion kabiny 1 a 4 – Slavnostní otevření kabin a šaten na stadionu.

stadion kabiny 2 a 3 – Slavnostní přestřižení pásky u nově dokončených kabin na stadionu.

Závod míru 1-4 – Peloton Závodu míru projíždí náměstí ve Slavkově.

ZDŠ_Tyršova_1973 – Probíhá generální oprava fasády ZDŠ Tyršova.