Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Po 29°C Út 26°C St 24°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Slavkov v době energetické krize

Slavkov v době energetické krize

I když nám několik mrazivých rán v posledních dnech připomnělo, že zima ještě neztratila celou svou sílu. Zdá se, alespoň podle údajů z teploměrů, že jaro se po roce zase vrátilo, bledule odkvetly a topná sezóna se nám přehoupla ne přes polovinu, ale do třetí třetiny. A tak začínáme počítat, kolik jsme protopili letos a kolik minulou topnou sezónu.

Článek je nazván Slavkov v době energetické krize, protože lze říci, že minimálně od dob, kdy bývaly nutností uhelné prázdniny, nenastala v našich končinách situace, jaká se přes nás přelila v uplynulých třech letech a jak optimisticky doufáme, se nebude opakovat.

Rok 2020 pro nás přinesl novou zkušenost, že to co jeden den platí, může druhý den být úplně jinak a to platí i o cestách do práce, časech vytápění budov, změnách v rozložení spotřeby i například ve flexibilitě dodavatelů. Město Slavkov u Brna v tomto období mělo zajištěné dodávky s fixací ceny na dva roky a první známky krize na nás dopadly až v roce 2021 po krachu Bohemia Energy, kdy nám 8 dní před koncem platnosti smlouvy ukončil dodávky stávající dodavatel elektrické energie, z důvodu své platební neschopnosti. Dodávky na další období jsme naštěstí měli zajištěné i s fixací ceny, ale samozřejmě na úplně jiné úrovni než dříve.

A to jsme nevěděli, že to nejhorší teprve přijde. Rok 2021 byl jen začátek a v následujícím roce se ceny energií zcela utrhly ze všech řetězů a očekávání (viz přiložené grafy) a vyrazily do dříve nepředstavitelných výšin – (ceny plynu některé dny skočily z 1000 Kč na téměř 8000 Kč za 1MWh). Je nutné uvést, že až dosud, jsme jako město měli stále sjednané dodávky, sice dražší, ale stabilní. A fixace, které jsme měli sjednané, naši dodavatelé udrželi i přesto, že ceny na burzách je i několikanásobně překročily.

V roce 2022 jsme narazili na opravdový problém, a to jak vysoutěžit dodavatele na rok 2023? Ceny plynu a elektřiny byly tak vysoké, že jsme si nedokázali představit, že bychom si některou z nich měli zafixovat na celý rok. Takže jsme zůstali ve velice nepříjemné situaci a čekali, dokud stát neschválí cenový strop na energie a doufali, že to bude dřív než na konci roku. To se stalo na poslední chvíli v listopadu 2023 a po několika pokusech se nám podařilo vysoutěžit, naštěstí pro nás velmi spolehlivého dodavatele (provozujícího největší českou jadernou elektrárnu). Vedení města se v tomto roce také poprvé dohodlo, že vzhledem k vysokým cenám sjednáme dodávky na rok 2023 za spotové ceny. Což pro nás do té doby bylo nepředstavitelné (například nebylo možné rozpočtovat podle skutečnosti náklady na elektřinu a plyn), ale zároveň se to ukázalo jako velice rozumné rozhodnutí. Dnes můžeme říct, a přiložené grafy to dokazují, že jsme za předchozí tři roky, i přes energetickou krizi, zaplatili přibližně stejné náklady za energie a tak by nakonec nikoho nemělo překvapit ani vyúčtování za rok 2023.

Vývoj energetické situace dál všichni vnímáme okolo sebe, ceny elektřiny a zemního plynu klesají, někteří dodavatelé na to reagují rychleji, někteří s poklesem cen otálejí rozhodně více, než kdyby zdražovali. Ale přesto, že je i dnes zemní plyn stále téměř za dvojnásobnou cenu, oproti cenám za které se nám jej dařilo nakupovat do roku 2020.

Komentář k přiloženým grafům

Na přiložených grafech jsou vidět křivky průběhu cen zemního plynu (šedá) a elektrické energie (červená) od roku 2014 až do současnosti a u zemního plynu je do grafu přidána cena, za kterou mělo Město sjednánu cenu zemního plynu v uvedeném období (oranžová, vždy se jedná o náklady na MWh v Kč bez DPH), elektřinu vzhledem k různým cenám sazeb a tarifů VT/NT není možné v grafu takto jednoduše prezentovat. (zdroj grafů https://www.kurzy.cz/komodity/pxe-zemni-plyn-graf-vyvoje-ceny/1MWh-czk-3-roky?dat_field=01.01.2012&dat_field2=19.03.2024 a https://www.kurzy.cz/komodity/cena-elektriny-graf-vyvoje-ceny/1MWh-czk-3-mesice?dat_field=01.01.2012&dat_field2=19.03.2024)

 

Investice do úspor

Co se do ekonomického vyhodnocení předchozích let v číslech nedá započítat, je fakt, že nás uplynulé tři roky naučily v první řadě se rychle přizpůsobit a rozhodovat se. V důsledku zvýšených nákladů na plyn a elektřinu odstartovala politika zaměřená primárně na úsporu energií a hledání alternativních cest. Město Slavkov u Brna získalo dotace nejdříve na zpracování energetické koncepce. V ní je například uvedeno jaká opatření na jakých městských budovách lze co nejdříve provést a s jakým účinkem. Jedním z nejefektivnějších a cenově dostupných opatření vyplývajících z koncepce, je zateplení stropů nad vytápěnými místnostmi. Následně jsme díky dotaci zavedli i energetický management, což je v kostce měření a zapisování spotřeb na všech odběrných místech města a příspěvkových organizací s následnou evidencí v jednotném systému společně s fakturami za komodity a vodu a následná analýza získaných dat a hledání úspor, například na distribučních poplatcích, zkoumáním samotné naměřené spotřeby. Současně se město pustilo i do další etapy finančně náročných výměn oken v památkově chráněných budovách na Fügnerově (bytový dům č. p. 109), na Palackého náměstí nad spořitelnou (bytový dům č. p. 123) a v posledních týdnech také na Panském domě (č. p. 89). V uplynulých dvou letech jsme také na několika kotelnách kompletně vyměnili tepelné izolace za silnější a připravujeme rekonstrukce kotelen na Panském domě (č. p. 89), v bytovém domě Úzká č. p. 643 a v budově ve které sídlí Úřad práce (Koláčkovo náměstí č. p. 727).

Největším záměrem, který v současnosti připravujeme, je využití střechy kotelny na Zlaté Hoře pro fotovoltaickou elektrárnu zapojenou do režimu komunitního sdílení energie. Díky nové legislativě se můžeme z jednoho místa zásobovat elektrickou energií další odběrná místa ve vlastnictví města - zejména na koupaliště, zámek, SC Bonaparte nebo školy.

Úplně první opatření, které jsme realizovali v topné sezóně 2021/2022, byla úsporná opatření „vlastními prostředky“. Nejdříve jsme zhodnotili stávající nastavení regulací kotelen a ve většině případů bylo technicky možné je upravit v souladu s doporučenými hodnotami. Ohřev teplé vody jsme nastavili na 52°C (původně 54°C nebo 56°C), žádanou prostorovou teplotu jsme až na výjimky nastavovali na 22°C (původně 24 °C – netýká se kotelny Zlatá hora, která má jiný způsob regulace). Tímto způsobem se podařilo ušetřit a u objektů, kde bylo možné úsporu stanovit, se pohybujeme okolo 7%, ale i 14% v jednom případě.

Stejně jako v předchozích letech bychom Vás chtěli upozornit na zřízení e-mailové adresy teplo@slavkov.cz, na kterou můžete zasílat své požadavky k dodávce tepla a teplé vody v městských budovách, zejména budeme rádi za postřehy týkající se startu kotelny pro vytápění na podzim a jejího odstavení na jaře, ale samozřejmě jakýchkoliv poznatků upozorňujících na možné závady. Ve Vaší zprávě by mělo být uvedeno, kterého domu se Váš požadavek týká a Vaše připomínky k vytápění. Zaslané požadavky nám pomohou snáz se orientovat při spouštění a vypínání kotelen pro vytápění.

 

Vojtěch Lstibůrek, technik tepelného hospodářství