Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Po 22°C Út 26°C St 28°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Slavkováci Slavkovákům. Od 1. června můžete hlasovat o nejlepší občanský projekt

Slavkováci Slavkovákům. Od 1. června můžete hlasovat o nejlepší občanský projekt

Slavkov u Brna letos poprvé spouští participativní rozpočet, v němž občané sami rozhodují o tom, kam má zamířit půl milionu korun.

V uplynulých týdnech měli Slavkováci možnost předložit návrhy projektů, které považují za důležité pro rozvoj našeho města. Od 1. června 12.00 budete mít možnost přidělit své tři hlasy některému/některým z následujících projektů. V následujícím přehledu jsou zveřejněny základní informace. Podrobnosti, fotografie, rozpočty mapy apod. můžete prostudovat na stránkách www.nasslavkov.cz

A jak bude probíhat hlasování?

Hlasovat může každý občan města Slavkov u Brna starší 15 let, každý může k hlasování využít 3 hlasy (až tři hlasy pro jeden projekt, nebo rozdělení svých tří hlasů pro více projektů).

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

  1. elektronicky po přihlášení do systému PinCity (na stránkách nasslavkov.cz) – registrace/přihlášení je v horním levém rohu webových stránek.

  2. písemně – vhozením anketního lístku opatřeného vlastnoručním podpisem a čitelným jménem, e-mailem do sběrného boxu na Infocentru (jeden člověk, jeden anketní lístek).

Hlasování spouštíme 1. června ve 12.00 a ukončujeme 30. června ve 12.00.  

Po vyhlášení výsledků a zahájení realizace vybraných projektů (1. července 2024) můžeme společně sledovat postup a výsledky na sociálních sítích města a ve Slavkovském zpravodaji.

1. Multifunkční hřiště na sídlišti Zlatá Hora

Navrhovatel: Marcel Knesl
Rozpočet: 358 523 Kč

Vážení spoluobčané našeho města, dovolte mi, abych Vám představil projekt na vybudování multifunkčního hřiště (sportoviště) na sídlišti Zlatá Hora.

Dlouhodobým problémem našeho města je, podle mě, mimo jiné, nedostatek míst pro rekreační sportování. Ve městě chybí hřiště, které by bylo přístupné pro všechny věkové kategorie občanů a hlavně zdarma. Proto jsem se rozhodl, že zkusím, s pomocí vás všech, využít této možnosti a předložit návrh, který by výše uvedené pomohl změnit.

Jednalo by se o multifunkční hřiště vybudované na místě stávajícího betonového hřiště (tzv. klec) na sídlišti Zlatá Hora. Stávající hřiště je ve špatném technickém stavu. Nové hřiště by tedy bylo umístěno na pozemku parc č. 1650/87 ve vlastnictví města, který je veden jako sportoviště a rekreační plocha. Na místě by bylo upraveno podloží tak, aby mohl být osazen umělý trávník sloužící pro celou řadu sportů vč. lajnování (fotbal, tenis, nohejbal, basketbal...). Stávající oplocení a koše na basketbal by doplnily branky na fotbal, kůly na nohejbal a lavičky na sezení.

 

2. 3D hřiště pro ty nejmenší Slavkováky


Navrhovatel: Adam Janek
Rozpočet: 500 000 Kč

Ahoj, jsem rád, že tě zaujal můj projekt do participativního rozpočtu. Navrhuji vybudování několika 3D prvků na dětské hřiště u stadionu. Tyto 3D zvířátka jsou oblíbeným doplňkem dětských hřišť v České republice i v zahraničí. Na to, jak by to mohlo vypadat, se můžeš podívat níže. Přikládám také fotografie z několika již realizovaných projektů např. (Brno, Hodonín, Praha, Zvoleň). Doufám, že tě projekt zaujal a budu rád za každý hlas.

 

3. Obnova hřiště naproti areálu Technických služeb v ulici Československé armády

Navrhovatel: Hana Vašíčková
Rozpočet: 150 000 Kč

Dobrý den, vážení spoluobčané, tento projekt vzešel z hlav rodičů ale i samotných dětí a nemluví se o něm poprvé. Má za cíl zatraktivnit využití stávajícího hřiště a svým rozpočtem a časovým harmonogramem je myšlen tak, aby jej bylo možno, co nejdříve užívat.

Návrh se týká hřiště naproti areálu Technických služeb. Toto hřiště je strategicky téměř v centru Slavkova, v klidné lokalitě, kde rodiče nemusí mít strach o své děti. Hřiště je v současné době stále dětmi využíváno, ale né zdaleka tolik, jak by si rodiče a hlavně samotné děti přály. Hřišti chybí vyrovnání povrchu dosypáním zeminy, doplnění zatravnění osetím v některých místech hřiště, natření stávajících fotbalových branek a jejich doplnění sítěmi. Jedna z nejdůležitějších věcí je vybudování záchytných sítí po obou stranách hřiště, aby bylo hřiště bezpečné.

Stanovisko pracovní skupiny pro participativní rozpočet: Hřiště, které navrhujete upravit, je v současné době rezervováno pro výstavbu nové klubovny Mysliveckého spolku. Ta má být postavena souběžně se stavbou plánované svazkové školy. Úprava hřiště možná je. V případě realizace se však bude jednat o úpravu dočasnou.

 

4. Discgolfové hřiště - zábava pro celou rodinu

Navrhovatel: Jakub Jelínek
Rozpočet: 255 891Kč

Dobrý den, rád bych Vám tímto představil neustále se rozrůstající způsob aktivního naplňování volného času pro všechny věkové kategorie.
Sport nesoucí název Discgolf je kombinací ve Slavkově již známého golfu a frisbee. V současnosti máme v ČR již více než 160 hřišť. Nejblíže Slavkovu má vyškovské hřiště. Po samotné výstavbě vyžaduje hřiště minimální náklady na údržbu (pouze sekání trávy), hra je bezplatná a co se vybavení týká stačí1 disc/frisbee. Lokalita: Zelnice, za protihlukovým valem.

 

5. Lanové dětské hřiště

Navrhovatel: Pavel Vaňáček
Rozpočet: 496 000 Kč

Projekt Lanové dětské hřiště se snaží řešit akutní nedostatek dětských hřišť ve Slavkově. Naše město by mělo být pro všechny - od malých dětí po dospělé - a vytvoření kvalitního a přístupného prostoru pro zábavu a rekreační aktivity je klíčové pro naše město.

O projektu:

Navrhujeme postavit lanové dětské hřiště, které bude sloužit nejen pro zábavu dětí, ale také pro rozvoj jejich dovedností, fyzické kondice a sociálních interakcí. Lanové hřiště bude navrženo s ohledem na bezpečnost, aby se všichni rodiče cítili pohodlně, když jejich děti hrají.

Lokalita: Jako vhodné místo navrhujeme městský pozemek v lokalitě Zelnice. 

Lanáček by se skládal z následujicích prvků:

11x akátová stojka, 4x balanční kladina, 3x horizontální ráhno překážky, 1x lanový most s příčkami, 2x lanový výlez s příčkami, 6x lanová překážka

prolézačka - dinosaurus (polezná konstrukce herního prvku, 2x lezecká stěna, 1x lanový výlez s dřevěnými stupačkami, 1x svislá síť)

Podrobný popis hřiště naleznete na stránkách projektu. 

 

6. Rozšíření parkovacího stání před ZUŠ

Navrhovatel: Pavel Panáček
Rozpočet: 200 000 Kč

Při narůstajícím počtu automobil je stále komplikovanější příjezd jak k ZUŠ, tak přilehlým bytovým domům. Prostor se nachází před vjezdem za budovou ZUŠ, jedná se o část parcely č. 61. Rozšíření by bylo částečně o zatravněnou plochu. Jakkoli jsme pro ekologii a čisté město, zde jsme přesvědčeni, že by to ulehčilo stávajícímu parkování před ZUŠ, kde parkují auta až na trávníku. Pod místem nejsou žádné technické sítě, šlo by pouze o určitou úpravu a zpevnění. Dvě stávající místa jsou podélná, dalo by se využít celé místo příčně a tím by vzniklo 5 - 6 míst.

  

7. Rozhledna Slavkov – I. etapa – vypracování architektonické studie

Navrhovatel: Aleš Šilhánek
Rozpočet: 100 000 Kč

Záměrem je cílové vybudování rozhledny, která by rozšířila nabídku občanům pro volný čas a posloužila by tak nejširší veřejnosti při vycházkách v okolí města a také v rámci dostupnosti jako součást turistické trasy a cyklotrasy. Rozhledna by byla postavena severně od Slavkova na horizontu poblíž silnice na Rousínov na pozemku (vlevo od silnice) ve vlastnictví města, který byl před lety pro tento účel vyčleněn (KÚ Slavkov u Brna, parc. č. 4000). Parcela je přístupná po souběžné polní cestě (parc. č. 3088) od severního konce golfového hřiště. Situování rozhledny na tomto místě umožňuje nádherný výhled nejen na město, ale po celém širokém okolí, a to i na slavkovské bojiště, což může být zajímavé také z pohledu podpory turistiky.

V této I. etapě by byla zpracována architektonická studie, která určí, jak by měla taková rozhledna vypadat.