Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Čt 25°C Pá 25°C So 24°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Slavkovští mladí hasiči sbírají úspěchy a hledají nové členy

Slavkovští mladí hasiči sbírají úspěchy a hledají nové členy

Slavkovští mladí hasiči sbírají úspěchy a hledají nové členy

Tým mladých hasičů ze Slavkova u Brna se schází každý čtvrtek od 15:30 hod. buď na hasičce SDH Slavkov nebo za pěkného počasí v aleji.

Děti v aleji trénují požární útok a požární štafetu, na hasičce se zase věnují zdravovědě, uzlování, požární všestrannosti (topografie, značky, morseovce…) hasičským piškvorkám apod. V současné době máme 22 aktivních malých hasičů o které se starají 4 vedoucí.

Na každé schůzce se děti učí nové věci a zdokonalují se v těch, které už znají.

Díky tomu se mohli jak mladší, tak i starší členové kroužku řádně předvést na různých soutěžích. A že jich nebylo málo.

Pojďme si zrekapitulovat úspěchy a účasti na soutěžích v loňském a letošním roce: Starší družstvo mladých hasičů se na jaře 23. dubna 2022 účastnilo požárního útoku v Syrovicích. Následně 15. května se mladší družstvo účastnilo okresního kola v požárním útoku. Při květnových slavnostech výročí 140 let hasičů ve Slavkově měli Mladí hasiči ukázku požárního sportu, ve kterém předvedly parádní výkony, jež obdivovali i přítomní diváci. Mladí hasiči nelenili ani v září, neboť se 10. září 2022 účastnili akce HASPARTY na letišti ve Vyškově, kde si mohli prohlédnout, ale i vyzkoušet různou techniku záchranných složek. V září měli celkově nabitý program, neboť se účastnili i II. ročníku sportovního dne, kde soutěžilo 7 mladších členů kroužku. Nevynechali ani závody TFA pro mladé hasiče, jenž pořádal HS Hrušky. Mladí hasiči měli na této akci zastoupení v přípravce, mladších žácích, starších žácích, ale i v dorostu. Celkově se tohoto závodu účastnilo 13 členů kroužku.

8. října 2022 se Mladí hasiči účastnili akce „HASIČI BEZ OHNĚ 4“, což byla netradiční soutěž v hasičských disciplínách. Tohoto netradičního, ale úspěšného závodu se účastnilo rovnou 17 mladých hasičů. V listopadu, konkrétně na svátek 17. listopadu absolvovali Mladí hasiči prohlídku hasičské zbrojnice v Hodoníně, kde měli možnost si prohlédnout vybavení tamní stanice. Svůj výlet zakončili návštěvou ZOO v Hodoníně.

Mladí hasiči se účastnili i tradiční soutěže v Zakřanech, kde se již po několikáté umístili. Celkově se branného závodu účastnilo 15 Mladých hasičů, kteří byli rozděleni do 4 skupinek – jednoho družstva starších, dvou družstev mladších a jednoho družstva přípravky. V prosinci se ještě před koncem roku kroužek účastnil soutěže ‚Soptík‘, ve které soutěžilo 12 mladých hasičů. Zde podali členové kroužku parádní výkony, z nichž nejlepšího umístění dosáhla Natálie Novotná z přípravky a na druhém místě Jiří Baumann na třetím místě, taktéž z přípravky.

Nelenili jsme ani v tomto roce – účastnili jsme se závodů ve Zbýšově kde jsme se získali 3.místo, v Syrovicích jsme se umístili na 7. místě a v Hruškách jsme opět stáli „na bedně“ – na 3. místě.

Aby toho nebylo málo, letos jsme postoupili na Krajské kolo Moravské hasičské jednoty, kde se mladší družstvo umístilo na 13. místě a starší družstvo na 18. místě.

Děti se také mohly předvést 10. 6. tisícům návštěvníků Bezvafestu v zámeckém parku, kde jsme předváděli požární útoky za podpory Moravské hasičské jednoty.

V příštím školním roce uvítáme nové členy a těšíme se na další závody.

Za přízeň všem děkujeme.

 

                                                                                                                                                               Tým vedoucích