Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Út 18°C St 14°C Čt 19°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Světově uznávaný ortoped se narodil ve Slavkově u Brna

Světově uznávaný ortoped se narodil ve Slavkově u Brna

V letošním roce jsme si připomněli 120 let od narození prof. MUDr. Arnolda Pavlíka.

V letošním roce jsme si připomněli 120 let od narození prof. MUDr. Arnolda Pavlíka. Narodil se 17. 3. 1902 ve Slavkově u Brna v rodině státního zaměstnance, původně vyučeného řemenářem, jako jedno ze čtyř dětí. V dětství často pomáhal v dílně svého otce a nabyl tak, dle svých vlastních slov, velké manuální zručnosti a řemeslné představivosti.

Lékařskou fakultu vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně a studium ukončil v roce 1930. Po absolvování vojenské služby a několika krátkodobých pracovních poměrech, se MUDr. Pavlík vrátil v roce 1932 na již samostatnou ortopedickou kliniku v Brně. V r. 1939 založil ortopedické oddělení v tzv. Zemských ústavech v Olomouci jako druhé ortopedické pracoviště na Moravě.

V říjnu roku 1946 MUDr. Pavlík habilitoval. Ve stejné době se zasadil o založení Ortopedické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého (dále jen LF UP) v Olomouci. V lednu 1948 byl jmenován mimořádným profesorem.

Prof. MUDr. Pavlík byl vynikající operatér, který zavedl celou řadu nových operačních metod. K jeho nejvýznamnějším počinům patří návrh a výroba nitrodřeňového hřebu ke stabilizaci zkracovacích osteotomií v oblasti proximálního femuru.

Pavlíkova činnost nezůstala uzavřena v sálech a místnostech kliniky, kterou vybudoval. Organizoval semináře, přednášel, publikoval řadu velmi kvalitních prací v našem i zahraničním tisku. Zasadil se o zřízení několika lůžkových i  ambulantních ortopedických oddělení především na střední a severní Moravě.

Ortopedický svět spojuje prof. MUDr. Pavlíka především s léčbou vrozeného vykloubení kyčlí. S časnou aktivní pohybovou terapií dětí v třmenech začal Prof. MUDr. Pavlík v letech 1942 až 1943. První třmeny si sám nejen navrhl, ale také vyrobil. S prvními klinickými zkušenostmi s novou metodou vystoupil v Praze v roce 1946. V roce 1957 publikoval svou koncepci léčby vrozeného vykloubení kyčlí v Německu. Kladné reakce přicházely ihned po zveřejnění článku. Pavlíkovy třmeny zůstávají odnes součástí doporučených léčebných postupů u vývojové dysplazie kyčelního kloubu nejen v Evropě, ale také v USA, Kanadě, Japonsku, Austrálii atd.

Je skutečně pozoruhodné, že v překotně se vyvíjející době se zachovaly Pavlíkovy třmeny prakticky beze změny po dobu osmdesáti let. Díky tomu patří prof. MUDr. Arnold Pavlík bezesporu mezi velikány české a světové ortopedie.

Doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc

(zkráceno – plné znění na www.slavkov-austerlitz.com)

 

 

do rámečku (z menšího písma)

Slavkovský rodák prof. MUDr. Arnold Pavlík (17. 3. 1902–10. 2. 1962) se věnoval zejména problematice konzervativního léčení vrozeného vymknutí kyčelního kloubu (VVK). V roce 1950 vynalezl a sám sestrojil třmeny pro léčení VVK. Léčba měla značný ohlas a postupně se rozšířila po celém světě. Pavlíkovy třmeny jsou dosud nepřekonanou a ve světě nejrozšířenější pomůckou pro léčení všech stupňů vývojové dysplazie kyčelních kloubů.