Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Čt 25°C Pá 25°C So 24°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Téměř kulatá křesťanská mateřská škola Karolínka

Téměř kulatá křesťanská mateřská škola Karolínka

Křesťanská mateřská škola Karolínka uzavře s tímto školním rokem desátý rok své činnosti.

 I když čas zápisů není ještě úplně za dveřmi, dovolte, abych  naši mateřinku představila zvláště vám, kteří přemýšlíte o zářijovém umístění svého dítěte v mateřské škole. Jsme škola církevní, zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení, otevřená zájemcům s různým náboženským vyznáním i bez něj. Předpokladem přijetí je souhlas rodičů s křesťanskou výchovou dítěte. Navazujeme na tradici vzdělávání v křesťanském duchu, která byla ve Slavkově u Brna zahájena řeholním společenstvím Chudých školských sester Naší Paní v roce 1883. Ve škole pracují dvě sestry tohoto společenství a 15 civilních zaměstnanců.

 

Práce každé učitelky je motivována právě křesťanským poselstvím, které je pro prostředí předškolního vzdělávání originálně rozpracováváno v pedagogice Franze Ketta. Zároveň má tato pedagogika potenciál naplňovat všechny ostatní vzdělávací kompetence předškolního vzdělávání. Proto se v ní každoročně vzdělává celý pedagogický tým. Třídy v naší mateřské škole jsou věkově smíšené pro 24 - 26 dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Vnímáme, že jinakost, ať už zdravotní nebo v chování či jakákoliv vnější, nabízí nezastupitelný vzdělávací prostor.

 

Důraz klademe na kvalitu vzájemných vztahů a na individuální přístup ke každému dítěti. Víme, že chyba i konflikt mají v životě místo a dobře slouží našemu růstu a poznání. Nenabízíme žádné kroužky, zato usilujeme o vzdělávací nabídku, která všestranně uspokojí dětské potřeby. Záleží nám na tom, aby se dítě rozvíjelo na prvním místě ve své mateřštině, proto spolupracujeme s klinickou logopedkou, ve třídách se dětem věnují logopedické asistentky z řad učitelek. Nejstarší děti prochází vyšetřením školní zralosti přímo v MŠ a mají možnost se účastnit se svými rodiči podpůrného Edukativně stimulačního programu. Rádi využíváme přírodní vzdělávací prostor v naší školkové zahradě a jsme také velmi rádi, že máme svojí školní kuchyni s kuchařským týmem, který vaří dobře nejen pro nás, ale také pro děti a zaměstnance ZŠ Malinovského, další slavkovské soukromé školky i externí strávníky. Zápis do MŠ Karolínka proběhne v prvním květnovém týdnu 2021. Bližší informace bude možné si přečíst v dubnovém zpravodaji a na webu školy. V novém roce si přejme radostnou naději, že vše, co bude, bude dobré. Děkuji také touto cestou za všechny reakce rodičů, za nabídnutou pomoc, milé vzkazy, pozdravy a přání brzkého uzdravení, kterými jste nás zahrnuli během naší školkové karantény. Jsme všichni rádi, že jsme zase spolu.

Za KMŠ Karolínka s. Josefa Hana Jarošová, ŘŠ