Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Pá 8°C Pá 7°C So 8°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Tříkrálová sbírka 2022

Tříkrálová sbírka 2022

Děkujeme všem dárcům

Tříkrálová sbírka 2022

Letošní Tříkrálová sbírka probíhala od 1. do 16. ledna. Ve Slavkově u Brna se hlavní koledovací den uskutečnil v sobotu 8. ledna, kdy do ulic vyrazilo celkem 105 dobrovolníků (dětí i dospělých) rozdělených do 29 skupinek koledníků. Ti po domech prosili o příspěvek pro lidi v nouzi, kterým je pomáháno prostřednictvím Charity Česká republika. V období sbírky bylo možné rovněž přispět do dalších šesti pokladniček, které byly umístěné v Zámecké lékárně, v Lékárně Na Poliklinice, v Lékárně Na Náměstí, v Papír Knihy Drogerie Hlásenský, v Potravinách Svoboda a v Řeznictví Josef Bajko.

Za Oblastní charitu Hodonín, která ve Slavkově u Brna sbírku pořádá, bychom chtěli upřímně poděkovat všem lidem, kteří se na sbírce podíleli - koordinátorce sbírky paní Jitce Hrabovské za její čas a práci, všem koledníkům, kteří vyrazili do ulic i všem lidem, kteří pomohli sbírku uskutečnit. V neposlední řadě děkujeme také všem dárcům, kteří do sbírky přispěli finančním darem. V letošním roce se vykoledovalo celkem 206.388 Kč.

V roce 2022 bychom chtěli díky této sbírce:

  • poskytnout okamžitou pomoc lidem při nenadálých živelních pohromách
  • dofinancovat provoz charitních služeb
  • podpořit dobrovolnické centrum a Krizový tým při OCH Hodonín
  • pomoci lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci u nás i v zahraničí

 

Děkujeme.

Za Oblastní charitu Hodonín Mgr. Lucie Růžičková