Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Po 29°C Út 26°C St 24°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2024 byla ve Slavkově u Brna zahájena ve čtvrtek 4. ledna slavnostním průvodem Tří králů. Koledníci se mohli objevovat v ulicích od 1. do 14. ledna, ale v našem městě byla dnem koledy sobota 6. ledna.

 Na sbírce se podílelo 35 skupinek, z toho 95 dětí a 41 dospělých. Podařilo se vykoledovat krásnou částku 228 205,- Kč.

Peníze budou použity na individuální pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci, podporu Charitní záchranné sítě pro lidi v nouzi, dovybavení veškerých služeb přístroji, pomůckami, materiálem a nákupem automobilů pro lepší dostupnost a zkvalitnění služeb pečujících zejména o seniory, podporu sociálních projektů v Moldávii a Rumunsku, nutné opravy charitní ubytovny, za účelem zvýšení bezpečnosti jejich obyvatel a zkvalitnění bydlení, vybavení Nízkoprahového klubu Pohoda Hodonín, podporu terénních preventivních programů do základních a středních škol, které klub realizuje a podporu dobrovolnictví a farních charit.

Oblastní charita Hodonín upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky zapojili, ať jako dárci nebo koledníci. Děkuje i koordinátorce paní Jitce Hrabovské. Vážíme si ochoty vyjít do ulic a věnovat čas pro dobrou věc.

Pro Tříkrálové koledníky je připraveno v neděli 21. ledna od 15 hodin promítání na faře ve Slavkově u Brna, případně je možné zhlédnout divadelní pohádku O dvanácti měsíčkách, která se uskuteční v neděli 4. února ve 13:30 nebo v 15:30 v kině Brigáda v Bučovicích (zájemci se mohou hlásit u Jany Šupálkové, tel. 737 234 077). 

 

Za Oblastní charitu Hodonín Bc. Eva Vávrová