Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
St 10°C St 10°C Čt 14°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Vánoce s prohlídkou slavkovského betléma

Vánoce s prohlídkou slavkovského betléma

Malířka Daria Novotná vytvořila pro slavkovský betlém nádhernou kulisu.

Za pár dní oslavíme nejkrásnější svátky v roce - Vánoce. Pro většinu z nás to budou trochu jiné Vánoce. I přesto se těšíme, že s našimi nejbližšími prožijeme krásný vánoční čas. K Vánocům se pojí mnoho zvyků jako je například ozdobený vánoční stromeček, zpívání koled a řada dalších. Patří k nim také návštěva betléma v našem kostele.  V letošním roce nás čeká jedno veliké překvapení, o kterém jsme si povídali s děkanem Milan Vavrem (M.V.) a slavkovskou výtvarnicí Dariou Novotnou (D.N.).

Pane děkane, na co se mohou letos návštěvníci kostela těšit?

M.V.: Jako každý rok i letos budeme v kostele vystavovat betlém. Ten se však nyní dočkal výrazného vylepšení v podobě malovaného pozadí se siluetou Slavkova a okolních obcí. Vytvořit tzv. slavkovský betlém mě napadlo při pohledu na jeden podobně vytvořený betlém ve znojemském kostele.

Tuto myšlenku nosím v hlavě už více než deset let, ale teprve letos na jaře jsem se rozhodl oslovit slavkovskou malířku Dariu Novotnou, zda by se nepustila do tohoto díla. A protože se paní malířce nápad zalíbil tak jako mně, připravila první návrh a mou nabídku přijala.

D.N.: S nabídkou namalovat obraz k betlému jsem souhlasila hned, ale trochu nejistě. Cítila jsem obrovskou zodpovědnost na rozdíl od maleb, které tvořím volně. 

 

Můžete nám popsat, co vše můžeme na obraze vidět?

M.V.: V centru obrazu je Slavkov s kostely Vzkříšení Páně a svatého Jana Křtitele na Špitálce, kaple svatého Urbana s křížovou cestou a zámek s radnicí. Vlevo se nachází Němčany s kostelem sv. Antonína a poutním místem Lutršték. Na pravé straně nahoře vidíme Hodějice s kostelem sv. Bartoloměje, pod ním se nachází Heršpice s kostelem sv. Matouše.

D.N.: Formát pro tuto kompozici je dost netypický. Vlastně jde o panorama pěti obcí, ale panoramatický formát se nedal pro tuto akci použít. Musela jsem se vypořádat s prostorem téměř čtvercového tvaru.

Již na začátku byl oříšek, jak si poradit s rozmístěním, když Slavkov má být uprostřed jako centrum farnosti, ale sounáležící obce - Němčany, Hodějice, Heršpice - tvoří ve skutečnosti vzhledem ke Slavkovu přibližně východojižní čtvrtkruh. Obce jsou zobrazeny víceméně symbolicky. Tak, aby každá z nich byla rozpoznatelná, ale zároveň obraz nebyl zatížen zbytečnými detaily, které by mohly způsobit jeho roztříštěnost. Stejně tak to bylo s krajinou. Snažila jsem se ji vtisknout typické rysy naší krajiny, ale přitom jsem neusilovala o realistické vyjádření ze stejného důvodu. Vytvořila jsem jakousi zjednodušenou esenci na obraze slavkovské farnosti, kde dominují církevní stavby, a která bude srozumitelná široké veřejnosti.

 

Jaká je historie slavkovského betlému?

M.V.: Nově vytvořené pozadí bude součástí již dříve vystavovaného betléma, o jehož původu není žádný písemný záznam. Stopy nás však vedou do slavkovského kláštera, kde se nachází totožné figury, ale ve větší velikosti. Protože Chudé školské sestry mají své kořeny v Mnichově (do Slavkova přišly v roce 1886), domníváme se, že betlém byl zakoupen v Mnichově zhruba před sto lety.

Kdy si můžeme betlém prohlédnout?

M.V.: Betlém bude možné vidět o svátcích 25. a 26. 12. a na Silvestra 31. 12. odpoledne od 14.00 do 16.00 hodin. Také pro účastníky bohoslužeb po jejím skončení.

Jaká byla spolupráce mezi farností a malířkou?

M.V.: Spolupráce probíhala ve velmi přátelském duchu. Darie Novotné velmi děkujeme za tento obraz, který ji stál mnoho hodin usilovné práce. Rád bych také uvedl, že paní malířka darovala toto dílo farnosti jako sponzorský dar. Tímto jí děkuji nejen za farníky, ale za všechny občany Slavkova, protože její dílo potěší nás všechny.

 

Co popřejete občanům Slavkova k Vánocům?

M.V.: V tradici betlémů nacházíme mnoho podobných ztvárnění, lidé často zasadili betlémský děj přímo do své obce. Koledníci bývají ztvárněni v dobovém oblečení s atributy svého řemesla. Tato myšlenka má vyjádřit skutečnost vánočního poselství. Věřící přijímají narozeného Ježíše do svého života a do svých rodin jako Boha, který přišel k nám a stal se jedním z nás. Andělé nad Betlémem hlásají všem lidem dobré vůle radostnou zprávu o pokoji, které přináší narozené dítě do každého lidského srdce.

A to přeji i já vám všem o těchto vánočních svátcích.

 

Děkuji za rozhovor a přeji krásné prožití Vánoc.

 Z.N.

 

 

 

Modlitba v rodině na Štědrý večer

Nabízím vám možnost setkat se v rodině k modlitbě u svátečního stolu, zvláště pokud se na letošní Vánoce nedostanete do kostela.

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen.

 1. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že ses pro nás narodil a že při oslavě tvého narození naše rodina může být spolu. Zachovej nás a naše blízké ve své milosti, ať naší rodině vládne vždy láska, radost a pokoj.
 2. Děkujeme ti za uplynulé dny, měsíce a roky, ve kterých jsi nás provázel. Dej, prosíme, nám i celému našemu národu své požehnání do nového roku a veď svým Duchem všechna naše rozhodování, slova i skutky.
 3. Děkujeme ti za chvíle prožité s těmi, kteří nás v tomto světě již opustili. Shlédni, prosíme, na zemřelé členy naší rodiny a přátele (můžeme vyjmenovat) a dopřej jim, aby se mohli radovat s tebou v nebi.

Otče náš…

 

Narozený Spasitel nám přinesl smíření s Otcem i mezi námi navzájem, poprosme jeden druhého za odpuštění a podejme si ruce na znamení pokoje.

 

Nebeský Otče, požehnej nás, i toto jídlo, které od tebe dostáváme. Dej také pokrm těm, kteří ho nemají, a svůj pokoj každému lidskému srdci. Skrze Krista, našeho Pána.

Můžeme zazpívat koledu Narodil se Kristus Pán.

 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

v zádveří kostela na Štědrý den 24. 12. od 8.00 do 15.00 h.

 

NÁVŠTĚVY BETLÉMA V KOSTELE

 1. 12. Narození Páně 14.00 - 16.00
 2. 12. Svatého Štěpána 14.00 - 16.00
 3. 12. Svatého Silvestra 14.00 - 16.00

a také po každé bohoslužbě.

Betlém u sester v klášteře nebude letos přístupný.

 

 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY S REGISTRACÍ

Vzhledem k měnícím se vládním nařízením k omezení počtu osob budou bohoslužby v celé farnosti pouze s registračním lístkem.

Vyzvednutí registračních lístků na vánoční mše ve Slavkově bude v pondělí 21. 12. a v úterý 22. 12. od 17.30 do 18.00 v kostele Vzkříšení Páně. Přes omezení chceme dosáhnout toho, aby se každý mohl účastnit v době Vánoc osobně alespoň jedné bohoslužby.

Protože nevíme, zda se počet osob nebude měnit, nevyhlašujeme předem termíny konání mší svatých. Každý totiž bude vědět podle registrace, kdy má přijít. Mše svaté na Štědrý den odpoledne a půlnoční (bude jich několik) budou pouze ve Slavkově z důvodu největšího možného počtu účastníků. Společný zpěv při bohoslužbách zatím není dovolen, na Vánoce nebude zpívat žádný pěvecký sbor.

Všechny další informace oznámíme v ohláškách a na webu www.farnostslavkov.cz.

 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY ONLINE

budou přenášeny na www.farnostslavkov.cz:

(na všechny je účast pouze pro zaregistrované)

 

 1. 12. ONLINE 16.00 Štědrovečerní mše pro děti
 2. 12. ONLINE 22.30 Půlnoční mše svatá
 3. 12. ONLINE 9.00 Slavnost Narození Páně
 4. 12. ONLINE 9.00 Svátek svaté Rodiny
 5. 12. ONLINE 16.00 Poděkování za rok 2020
 6. 12. ONLINE 23.00 Prosba do nového roku 2021
 7. 1. 2021 ONLINE 9.00 Nový rok, slavnost Panny Marie

Kontakt: tel. P. Milan Vavro 604 280 160, P. Stanislav Pacner 737 509 507, slavkov@dieceze.cz 

 

Požehnaný nový rok 2021, zvládnutí všech obtíží, překonání obav a pevné zdraví vám i vašim rodinám přejí kněží P. Milan Vavro a P. Stanislav Pacner