Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Út 15°C Út 14°C St 10°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Základní škola Komenského

Základní škola Komenského

Zápis do 1. třídy, Olympiáda i Šlechta

Zápis do 1. třídy

     Zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2022/2023 se na ZŠ Komenského uskuteční

 ve středu 6. dubna 2022 od 14.00 do17.00 hodin v budově ZŠ – Komenského nám. 495, Slavkov u Brna.

Povinnost přijít k zápisu

  • K zápisu se dostaví v doprovodu rodičů děti, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2022 (děti narozené od 9. 2015 do 31. 8. 2016).
  • Všechny děti s odkladem docházky z minulého školního roku.
  • Je přípustné, aby se dostavil zákonný zástupce bez dítěte.

Rodiče přinesou k zápisu

  • rodný list dítěte
  • svůj občanský průkaz
  • žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad školní docházky
  • pokud se dostaví k zápisu s dítětem někdo jiný než zákonný zástupce, přinese doklad o oprávnění zastupovat dítě – plnou moc

Žádost o odklad

K odkladu školní docházky je nutná písemná žádost rodičů adresovaná ředitelství školy. Přílohou žádosti musí být:

  1. Doporučení odborného lékaře (klinického psychologa) s podrobným udáním důvodů
  2. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP)

Podrobnosti k zápisu a potřebné formuláře budou k dispozici na webových stránkách školy od    1. 3. 2022.

Mgr. Věra Babicová

 

Olympiáda v českém jazyce

je tradiční celostátní soutěž, která je určena všem „milovníkům“ našeho mateřského jazyka.

Letošní školní kolo proběhlo 25. ledna a zúčastnilo se ho 19 žáků osmých a devátých ročníků.

Soutěžící při řešení jazykových úkolů uplatnili nejen získané znalosti, ale také samostatné logické myšlení. Své snažení zakončili vlastní tvorbou na téma „U nás na náměstí/návsi“.

Většina zúčastněných dosáhla pěkných výsledků a ti s nejvyšším bodovým hodnocením postupují do okresního kola. Naši školu budou reprezentovat Aneta Hrabovská z IX. C a Adéla Kordiovská z IX. B.

Pochvalu si ale zaslouží všichni soutěžící, protože prokázali dobrou znalost rodného jazyka, kterou  budou dále prohlubovat.

Přejeme hodně úspěchů v okresním kole.                                                                                          

OR

 

Šlechta v proměnách času

Takové bylo téma letošní dějepisné olympiády. Školního kola se 24. ledna zúčastnilo celkem 12 žáků z 8. a 9. tříd. Kluci a holky řešili celkem 15 velmi zajímavých úkolů. Někde bylo třeba umět se zorientovat v textu a pak doplnit chybějící údaje. V jiných úkolech bylo nutno odpovědět na zapeklité otázky. Levou zadní řešili žáci ty úkoly, kde pomáhaly fotografie známých objektů. Tady se naši historici opravdu vyznali!  Při řešení všech úkolů se soutěžící tak trošku vrátili zpět do minulosti. A také si připomněli mnohé zajímavosti ze života šlechty. Uvědomili si, že i ona byla hybnou silou ve smyslu rozvoje a pokroku v naší zemi, např. vaření piva, zakládaní pivovarů, těžba stříbra, architektura – spousta kulturních památek. Všechny úkoly tak soutěžícím rozšířily jejich „ kulturní přehled“ o naší zemi.

  • Do okresního kola ve Vyškově postupují Taťána Vlčková z 9. A, doprovázet ji budou ještě Jan Šimoník a Tereza Rozíková z 9.B. Tak ať se na naše mladé historiky usměje štěstí!!!                                                                 HČ

 

Doučování na ZŠ Komenského

     Základní škola Komenského se v září 2021 zapojila do národního plánu doučování, jehož cílem je minimalizovat dopady distanční výuky na žáky základních škol. V uplynulém pololetí probíhalo doučování ve 21 skupinách a zúčastnilo se ho 178 žáků.

Od ledna 2022 jsme zahájili další cyklus doučování. Bylo vytvořeno 27 skupin a do tohoto typu výuky je zapojeno 23 pedagogů z naší školy a jeden externí učitel. Největší zájem mají žáci o doučování matematiky, dále probíhá doučování českého a anglického jazyka.

Věra Babicová

 

 

Foto: 2x archiv školy