Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
So -1°C So -1°C Ne -3°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Základní škola Tyršova

Základní škola Tyršova

Malí recitátoři

Recitační soutěž na prvním stupni

Konec února a začátek března byl v naší škole mezi žáky prvního stupně ve znamení poezie, neboť proběhla školní kola recitační soutěže. Nejprve se utkali recitátoři ze čtvrtých a pátých tříd. Početné řady recitujících bohužel oslabila nemoc, a tak nakonec před porotou přednášelo své básně dvanáct dětí. Statečně se popraly s trémou a svým výkonem porotu potěšily. Ta rozhodla, že vítězství bude patřit Jakubu Dvořákovi z IV.A, druhé místo získala Michaela Svobodová z V.A, jako třetí se umístila Natali Doleželová z V.B. Čestné uznání za mimořádný přednes si zasloužila Alexia Kosíková z IV.A.

V dalším kole poměřili své recitátorské umění žáci druhého a třetího ročníku. Hodnotil se celkový projev, výraz při přednesu i zvládnutí textu. Všechny výkony byly velmi vyrovnané a porota tak měla těžké rozhodování. Soutěžící byli velmi dobře připraveni a po dlouhé době měli opět možnost předvést své dovednosti před publikem. Za první místo byly nakonec oceněny V. Pospíchalová a Z. Aujezdská ze 3.B a A. Pospíchalová z 2.B.
Všem malým recitátorům blahopřejeme k jejich pěkným výkonům.

                                                                                                                                           im

 

Biologická olympiáda

V polovině února proběhlo v naší škole každoroční školní kolo Biologické olympiády pro kategorii D (šesté a sedmé ročníky) a kategorii C (osmé a deváté ročníky). Téma letošní soutěže bylo „Jak přežít zimu“. Soutěžilo se v tradičních „disciplínách“ - praktické poznávání rostlin a živočichů, laboratorní práce a test teoretických znalostí.  
Nejúspěšnějším řešitelem v kategorii C se stal žák 9.A Tomáš Prokeš, na druhém místě se umístil Ondřej Prokeš z 8.B a třetí příčku obsadila Daniela Svobodová z 8.A. V kategorii D zvítězil David Ocásek z 6.B, druhé místo náleží Barboře Blažkové ze 7.A a na třetím místě se umístily žákyně 6.A Kateřina Obhlídalová a Markéta Schwecová. Všichni nás budou reprezentovat v okresním kole, které proběhne v dubnu ve Vyškově a do něhož jim přejeme mnoho štěstí.

                                                                                                                                                   sf
 

Život v Asii

 V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - šablony 2 pro ZŠ proběhl 22. 2. 2022 projektový den s názvem Život v Asii. Hlavním cílem bylo představit žákům sedmých tříd život v několika asijských zemích. Prostřednictvím fotek a vyprávění zkušeného průvodce a cestovatele, pana Karla Starého, si žáci mohli udělat obrázek nejen o přírodních krásách daných zemí, ale hlavně o životní úrovni a zvycích tamních obyvatel. Na základě besedy si také uvědomili rozdílný přístup k přírodě i k ochraně životního prostředí v jiném kulturně společenském prostředí.    

                                                                                                                                                    ej

VZPoura úrazům

Každoročně přijíždí na Základní školu Tyršova ve Slavkově u Brna ambasadoři Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Jedná se o handicapované osoby, které skončily na invalidním vozíku v mladém věku. Nejčastější příčinou úrazu bývá nepozornost, přeceňování sil nebo nešťastná náhoda. Ambasadoři vždy otevřeně pohovoří o konkrétní příčině svého úrazu a o životě na vozíku. Zároveň ale ukazují na vlastních příkladech, že ani v takové situaci život nekončí. Je třeba dál žít aktivním způsobem, především po stránce sportovní. Všichni ambasadoři se totiž věnují sportům, které jim jejich tělesné postižení dovolí. Beseda žáky vždy velmi zaujme a aktivně se do ní zapojují, mají možnost zeptat se na cokoliv v souvislosti s danou situací.
Hlavním smyslem a myšlenkou celého projektu je vést děti k tomu, aby přistupovaly zodpovědně ke všem činnostem, které provádějí. Aby nepřeceňovaly svoje síly a schopnosti, ať se jedná o sport, zábavu nebo pracovní aktivitu.

                                                                                                                                                          hch

 

Okresní kolo Zeměpisné olympiády


Únor již tradičně patří k měsícům, kdy se koná okresní kolo Zeměpisné olympiády. Letos již podruhé kvůli epidemiologickým opatřením proběhla soutěž on-line formou přes informační systém Masarykovy univerzity. Obsah zůstal stejný (práce s mapou, tematicky zaměřený test geografických znalostí a praktická část). Do okresního kola mohli postoupit tři soutěžící z každé kategorie. Naši školu reprezentovali tito žáci. V kategorii A (6. třídy): Julie Fialová, Daniel Morris a Nikola Majárková, v kategorii B (7. třídy) Barbora Blažková, Richard Gach a Rozálie Maleňáková. V kategorii C (8. a 9. třídy): Tomáš Prokeš, Ondřej Kučera a Vít Kudla. Naši žáci se mezi zástupci základních škol a gymnázií neztratili. Nejlepšího výsledku dosáhl Vít Kudla, který se umístil ve své kategorii na výborném čtvrtém místě. Všem žákům patří velké díky nejen za vzornou reprezentaci školy, ale i za čas věnovaný přípravě na soutěž.

                                                                                                                                           ej

Vítězové recitační soutěže  - 4. a 5. ročník