Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Po 29°C Út 26°C St 24°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Zápis dětí do KMŠ Karolínka

Zápis dětí do KMŠ Karolínka

Zápis dětí do KMŠ Karolínka

Milí rodiče, zápis do KMŠ se uskuteční v úterý 2. 5. 2023 od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hodin. V průběhu dubna prosíme o vyplnění předběžného elektronického formuláře na stránkách školy, který usnadní organizaci samotného zápisu. Tiskopisy k zápisu si můžete vytisknout z webu nebo vyzvednout v KMŠ.

S vyplněnou žádostí potvrzenou od lékaře a s vyplněným dotazníkem, který je přílohou žádosti, přineste k zápisu: Rodný list dítěte, OP zákonného zástupce, cizinci povolení k pobytu, děti s potřebou podpůrných opatření zprávu z SPC nebo od lékaře a přezůvky. K zápisu přijďte se svým dítětem.

Naše mateřská škola je otevřena dětem věřících i nevěřících rodičů. Předpokladem přijetí je souhlas rodičů s křesťanskou výchovou dítěte. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na vstupních dveřích školy i na webových stránkách do 2. 6. 2023. V seznamu nemohou být jména, děti budou uvedeny pod registračními čísly, které budou Vaší žádosti přiděleny při zápise.

Mgr. Hana Josefa Jarošová, ředitelka

 

Předjaří v Karolínce

Letošní zima už je nenávratně pryč i se svým sněhem. Ve školce jsme ji zakončili povídáním o masopustu a dokonce jsme i udělali průvod a pochovali basu. Tím jsme symbolicky zakončili bujaré veselí a zaměřili se na klidné prožití postní doby. Ta pro nás začala na popeleční středu v kostele. Tam jsme se všichni sešli u studny, která nám připomíná, že u Pána Ježíše můžeme čerpat sílu – „vodu života“ ke všemu dobrému, co děláme. Třeba ve třídě Soviček to znamená, že se až do Velikonoc děti snaží udělat nějaké dobro ve třídě – např. někomu pomoct, poradit, povzbudit, odpustit. Pokud se něco z toho dětem podaří, nalepí kytičku ke studni, která je na nástěnce v šatně. Takto postupně rozkvétají kytičky kolem studny a nás těší, že k sobě navzájem umíme být vnímaví. Naše čekání na Velikonoce nám také zpříjemnilo jaro, které začalo pozvolna přicházet v podobě sněženek a bledulí, teplejšího počasí, pupenů na stromech a keřích a létajících včelek. A tak naše povídání o jaru začalo u sněženek a bledulí a pokračuje poznáváním dalších jarních kytiček a sledováním všeho, co s jarem souvisí. Třeba jsme zasadili zrníčka obilí a sledujeme, jak postupně vyrůstají z hlíny. Je to zázrak v přímém přenosu. Všechny děti mají rády pohádky a příběhy, a tak je bavilo povídat si o knihách a o všem, co v nich můžeme najít. Děti si donesly do školky svou oblíbenou knížku a něco o ní řekly ostatním dětem. Navštívili jsme místní knihovnu na zámku, kde nám paní knihovnice pověděla, jak to v knihovně chodí. Připravila spoustu knih s dětskou tématikou, které si děti s velkým nadšením prohlížely. Všem dětem se v knihovně velmi líbilo a ty, které v knihovně nikdy nebyly, projevily velký zájem o její pravidelné navštěvování. Blíží se velikonoční svátky. Pro někoho jsou Velikonoce svátky jara, pro někoho oslava Ježíšova zmrtvýchvstání. Ať jsou pro nás pro všechny časem opravdové radosti a naděje. Za KMŠ Kamila Burdová