Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Čt 25°C Pá 25°C So 24°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
Zápis dětí do MŠ ZVÍDÁLEK na školní rok 2023/24

Zápis dětí do MŠ ZVÍDÁLEK na školní rok 2023/24

Zápis dětí do MŠ ZVÍDÁLEK na školní rok 2023/24

Ředitelka MŠ Zvídálek sděluje, že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání bude probíhat v úterý 2. 5. a ve středu 3. 5. 2023.

Na našich webových stránkách si můžete stáhnout „Žádost o přijetí“ nebo si tento tiskopis vyzvednout od 20. 3. 2023 v mateřské škole v době od 8 – 10 hodin.

Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte s potvrzením od lékaře, kopii rodného listu dítěte, Souhlas se zpracováním osobních údajů a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte přineste, prosím,

  • OSOBNĚ i s dítětem do mateřské školy ve dnech 2. 5. a 3. 5. 2023 od 7,00 do 13,00 hodin do budovy MŠ na Komenského náměstí 495.         

Zároveň můžete využít Dne otevřených dveří, který bude v úterý 2. 5. 2023 v době od 7,30 do 10,30 hodin.

Další možný způsob doručení:

  • vhozením do poštovní schránky (MŠ Komenského)
  • do datové schránky školy ( ID fjsk4ve)
  • e-mailem (naskenovanou žádost podepsanou elektronickým podpisem)

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání (platí pro děti, které k 31. 8. 2023 dosáhly věk 5 let) zvolit individuální vzdělávání dítěte. Žádost o individuální vzdělávání předá zákonný zástupce ředitelce školy zároveň s přihláškou do MŠ.

U dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba přinést i zprávu z SPC a od lékaře.

Po doručení Žádosti o přijetí do MŠ Vám bude přiděleno registrační číslo.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání (dítě dosáhne věk 5 let do 31. 8. 2023). Po telefonické dohodě Vám dětská lékařka potvrzení vystaví. Prosím, zajistěte si včas potvrzení žádosti !!

Zápis do mateřské školy je i pro děti z Ukrajiny.

Žádost o přijetí si lze stáhnout z našich webových stránek (www.ms-zvidalek.cz) nebo vyzvednout přímo v mateřské škole.

K zápisu přijďte, prosím, osobně s dětmi.

Přineste vyplněnou žádost o přijetí s potvrzením od lékaře a doklad o udělení dočasné ochrany v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Запис до дитячого садка діє також   і для дітей з України.

Заяву про вступ дитини можна завантажити на сторінках нашого веб-сайту ( www.ms-zvidalek.cz), або забрати безпосередньо у дитячому садку.

Прохання приходити на реєстрацію особисто з дітьми.

Принести заповнену заяву для вступу з підтвердженням від лікаря та документ про надання тимчасового захисту у зв'язку з війною на Україні.

Ke stažení na webových stránkách:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o individuální vzdělávání

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podrobné informace najdete na našich webových stránkách ms-zvidalek.cz