Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Po 22°C Út 26°C St 28°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města
ZŠ Komenského

ZŠ Komenského

Přišel k nám Mikuláš a Česká školní inspekce

Florbalové turnaje na naší škole

Po covidové odmlce se opět naplno rozběhly sportovní soutěže. Naše škola tradičně hostí spoustu florbalových turnajů. V loňském roce se u nás hrála okrsková i okresní finále všech kategorií. Nejlépe si vedla družstva mladších chlapců a starších dívek, které postoupily do dalších bojů. Vrcholem těchto soutěží jsou  krajská kola. Ta se u nás již pravidelně konají každý rok. V listopadu to bylo krajské kolo mladších žáků, ve kterém se naše družstvo umístilo na sedmém místě. V lednu zde proběhne turnaj pro starší chlapce, tak uvidíme, které družstvo bude úspěšnější. Sportu zdar!

Mgr. Petr Žižlavský

 

 

Program IPS pro žáky 9. ročníků ve Vyškově

 

V měsíci listopadu jsme navštívili vyškovský Úřad práce, kde již tradičně probíhá informační program pro žáky devátých ročníků zacílený k volbě střední školy a vhodného oboru pro budoucí kariéru. Program probíhal vždy po jednotlivých třídách. Žáci společně uvažovali nad výběrem vhodného oboru pro své další studium a dostali kompletní informace o všech středních školách vyškovského okresu. Dalším důležitým bodem programu byl Hollandův test, který žákům pomohl na základě vlastního sebehodnocení s výběrem typových studijních programů. Důležitou oblastí, které jsme se v rámci návštěvy IPS také věnovali, byla problematika přijímacího řízení. Žáci byli seznámeni s obsazeností a pravděpodobností přijetí na jednotlivé obory. Posledním zajímavým tématem byl přehled stipendijních programů na učebních oborech, které jsou vypisovány jednak Jihomoravským krajem, ale i jednotlivými podnikatelskými subjekty, které spolupracují se středními školami a vychovávají si tak svoje budoucí zaměstnance.

Mgr. Martin Bauer

 

 

Mikuláš

V pondělí 5. prosince zavítal do naší školy Mikuláš. V doprovodu anděla a čerta navštívil děti ze tříd na prvním stupni. Děti si pro něj připravily básničky a písničky. Každého pak trojice obdarovala sladkou odměnou a jablíčkem.

Mikuláš dětem četl z kouzelné knihy hříchů, co o nich slyšel hezkého, ale také si vyslechly, v čem

by se měly polepšit. Na dětech byla vidět zvědavost i radost, ale některé se také trošku bály. Všechny děti byly hodné, a tak nikoho čert neodnesl.

Panu Kudovi děkujeme za každoroční sponzorování ovocné odměny.

                                                                                                                              Gabriela Vávrová

 

 

Oprava fasády

V měsíci listopadu provedla firma pana Leoše Kulhánka opravu fasády školy. Celá akce proběhla velmi rychle a výsledek předčil očekávání.                                                                                                                            VB

 

PÁSL OVČÁK OVCE

V prosinci se 3. ročníky ZŠ Komenského zúčastnily vzdělávacího programu Pásl ovčák ovce. Ten si pro žáky připravilo školské zařízení pro environmentální vzdělávání – LIPKA v Soběšicích u Brna. Děti si mohly pohladit i nakrmit ovce a dozvěděly se o nich spoustu zajímavých informací. Věděli jste například, že ovce pomáhají stěhovat rostliny? Nebo že pokud se stříhají opatrně, stříhání je vůbec nebolí?

Velmi atraktivní bylo pro děti zkoumání rostlin pod mikroskopem. Zahrály si pohybovou hru „Na ovce a na vlky“, dokonce si vyzkoušely tvořit i z ovčí vlny! Tímto bychom chtěli poděkovat pracovníkům LIPKY za pestrý a zábavný program a těšíme se na možnou další návštěvu.

Klára Jandorová

 

 

Plavecký výcvik

V rámci tělesné výchovy se naši druháci účastnili plaveckého výcviku ve vyškovském bazénu. Během pěti dvouhodinových lekcí se naučili splývat a došlo i na základy kraulu. Výuka probíhala pod vedením zkušených lektorů plavecké školy. Děti si to moc užily a podle zvládnutých uplavaných metrů dostal každý plavec diplom a drobnou odměnu. Všichni už se těší na pokračování kurzu a na to, jak budou moci předvést svůj um v létě na koupališti.

                                                                                                                                  Petra Vyšehradská

 

Přišel k nám Mikuláš a Česká školní inspekce

  1. prosince večer dostávají děti mikulášskou nadílku, ale na naši školu přišel Mikuláš již ráno. Spolu s ním nás navštívili i pracovníci České školní inspekce, kteří po 7 letech kontrolovali dokumentaci školy a hodnotili podmínky a výsledky vzdělávání, naplňování školního vzdělávacího programu a také zájmové vzdělávání ve školním klubu a školní družině. Kontrolní činnost probíhala v příjemné atmosféře a na závěr inspekce bylo vedení školy za přítomnosti starosty města seznámeno se závěry inspekční činnosti.

Vedení školy i města si vyslechlo, že dokumentace školy je vedena v souladu s platnou legislativou, řízení školy je systematické s dostačující zpětnou vazbou, dokumentace školy přehledná a kontrolní činnost nezůstává pouze na papíře, ale je promítána v praxi. Kladně byly hodnoceny také webové stránky školy, které přehledně poskytují veřejnosti veškeré zásadní informace o škole. Členové inspekčního týmu ocenili rovněž spolupráci pedagogů v rámci výchovně vzdělávacích oblastí, pestrost vyučovacích hodin, moderní vyučovací metody, kázeň žáků a příjemnou atmosféru ve škole.  Doporučení ke změnám obdržela škola pouze v oblasti nastavení činností v přípravné třídě, kde je potřeba postupovat podle aktualizovaného RVP pro předškolní vzdělávání.

Do roku 2023 tedy kolektiv pracovníků základní školy může vstoupit s pocitem dobře odvedené práce. Přejeme všem žákům naší školy i jejich rodičům klidné vánoční svátky v kruhu jejich nebližších a pohodový a optimistický závěr letošního roku.

Mgr. Věra Babicová

ředitelka školy

 

 

 

Úspěch v matematice

V letošním školním roce postoupilo do okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda 11 žáků. Konalo se 23. 11. ve Vyškově. Naši žáci dosáhli velmi dobrých výsledků. Nejlépe dopadla Petra Dvořáčková z IX.B, která se umístila na krásném třetím místě. Další skončili na čtvrtém místě Adam Hroza z VI.C a Petr Havelka z VIII.A. Velmi dobře si také vedl i Tomáš Kolofík z IX.D na velmi dobrém pátém místě. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

  Mgr. Hynek Kepák

 

PROSINEC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

Pečení cukroví, příchod Mikuláše, rozbalování dárečků, zdobení stromečku… na tohle všechno se děti těší celý rok. A konečně je to tady. Prosinec, nekrásnější období v roce.

Když se ale řeknou Vánoce ve školní družině, vybaví se nám krásná tradice – zdobení vánočního stromečku na našem zámku.

Ruce od lepidla a barev, zamotané provázky, třídy posypané zlatými třpytkami – to vše nás ani letos neodradilo a jeden stromeček jsme nazdobili i my. A myslím, že se nám to povedlo na jedničku. Po nazdobení jsme navštívili také zámecké podzemí, které se proměnilo doslova v peklo! Viděli jsme nezbedné čertíky a čertice, kteří zapojili naše děti do jejich čertovské školy. Na výměnném pobytu měli v pekle i andílky, takže jsme se nemuseli tolik bát. Na závěr akce si děti nazdobily perníčky, které byly sladkou odměnou tohoto pekelného odpoledne.

Věříme, že výrobu ozdob i čertí odpoledne si děti moc užily, ale teď už netrpělivě čekají jen na příchod Ježíška. Touto cestou bychom Vám chtěli popřát ty nejkrásnější Vánoce plné splněných přání a šťastné vkročení do nového roku.

 

                                                                                               Kristýna Maradová