Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Po 22°C Út 26°C St 28°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města

Collegium musicale bonum

Kontaktní údaje

Vokálně–instrumentální soubor Collegium musicale bonum vznikl začátkem července 2013. Věnuje se koncertní činnosti, účinkuje též při slavení liturgie – za rok zrealizuje 15 až 20 vystoupení. Repertoárově je zaměřen na duchovní hudbu epochy baroka (Bach, Černohorský, Händel, Vivaldi) a klasicismu (Haydn, Mozart) – muzikologické vedení umožňuje provádět některé skladby ve vlastních transkripcích. Významné místo přesto zaujímají též díla soudobých autorů. Těleso založil a dosud vede Karol Frydrych.
Historie uskupení sahá do července 2013, kdy se ze sólově vystupujících hudebníků vyprofiloval výběr talentovaných zpěvaček a vznikl ženský komorní sbor Collegium musicale bonum.
Sbor v průběhu prvního roku hledal svou dnešní podobu; nejen hlasovým obsazením, ale také výběrem repertoáru.
Od června 2014 našel sbor zázemí na faře ve Slavkově u Brna, kde celoročně nacvičuje.
Soubor dnes tvoří smíšený pěvecký sbor a instrumentalisté ze Slavkova u Brna a okolí.
Za dobu své existence uvedl soubor na koncertech Litaniae lauretanae a Vesperae minus solenne Bohuslava Matěje Černohorského, Missa brevis in F Zdeňka Fibicha, Missa brevis in B (KV 275) a Missa in C „Spatzenmesse“ (KV 220) Wolfganga Amadea Mozarta, Žarošickou mši pastýřskou Zdeňka Zouhara, části Stabat mater Giovanni Battisti Pergolesiho etc.
Významné místo zaujímají rovněž premiéry soudobých autorů, např. minioratoria Divotvůrkyni Moravy Zdeňka Pololáníka.
Pro sbor napsali skladby: František Gregor Emmert, Vojtěch Javora a Pavol Krška (SR).
Soubor se věnuje koncertní činnosti, účinkuje též při slavení liturgie a účastní se přehlídek sborů.
K významnějším projektům patřily koncerty uvedené na konferenci Muzejní a vlastivědné společnosti Brno v Žarošicích (2013), Svatocecilském setkání v brněnské katedrále (2014), 20. Slavkovské iniciativě smíření (2015), k poctě hudebního historika prof. Jiřího Sehnala a zábrdovického regenschoriho Zdeňka Hatiny na Valné hromadě jednoty Musica sacra v Brně (2016), Svatováclavský koncert ve Vyškově (2016), u příležitosti 600. výročí znaku Slavkova u Brna (2016) a 500 let reformace (2017) či k poctě profesora brněnské konzervatoře Petra Kolaře na Valné hromadě jednoty Musica sacra v Brně (2018).
V průběhu roku soubor uskuteční 15–20 hudebních produkcí.
Soubor je neformální skupinou osob bez právní subjektivity.