Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
So 21°C Ne 21°C Po 24°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města

Místní akční plán vzdělávání (MAP)

Kontaktní údaje

Cílem výzvy pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) je podpořit intervence naplánované v místního akčním plánu I vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání.
Budeme se společně vzdělávat, informovat, plánovat a následně řešit místní problémy a potřeby. Nezapomeneme také vyhodnocovat přínosy spolupráce. Důraz bude kladen na podporu všech pedagogických pracovníků, i těch, kteří pracují s dětmi ve volném čase. Nezapomeneme na rodiče. Spolupracovat budeme s neziskovými organizacemi, knihovnami, muzeem. Chceme tak rozvíjet gramotnosti a klíčové kompetence všech dětí a žáků.
Čt 15. 10.
Výchova chlapců

Výchova chlapců

17:00 - 19:00 Křenovice
  • vzdělávací
St 21. 10.
Čteme dětem

Čteme dětem

09:30 - 11:00 DDM Slavkov u Brna
  • vzdělávací
St 11. 11.
Základní první pomoc u dětí předškolního věku

Základní první pomoc u dětí předškolního věku

09:30 - 11:00 Baby klub při DDM ve Slavkově
  • vzdělávací
Čt 19. 11.
1. pomoc u nejčastějších dětských úrazů

1. pomoc u nejčastějších dětských úrazů

16:00 - 19:00 DDM Slavkov u Brna
  • vzdělávací