Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Po 22°C Út 26°C St 28°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města

Sbor dobrovolných hasičů Slavkov u Brna

Kontaktní údaje

  • Malinovského 986, Slavkov u Brna 684 01
  • 734121042
Náš sbor je součástí Moravské hasičské jednoty (MHJ), jejímž hlavním cílem a posláním je podle schválených stanov "sdružování občanů za účelem ochrany života a zdraví občanů a majetku před požáry a poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při kterých je ohrožen život a zdraví občanů". A to je vlastně náplní a posláním všech hasičských sborů, ať už profesionálních či dobrovolných.

Náš sbor má v současnosti 98 členů, z toho je 12 zařazeno v jednotce, další pracují aktivně ve výboru. Velitelem jednotky je od roku 2015 pan Ladislav Anderla. Pan Bohumír Hrabovský byl po úmrtí dlouholetého starosty sboru pana Vratislava Malého zvolen novým starostou sboru. Ve výbavě jednotky je mimo jiné CAS 24 S2Z na podvozku MAN, dále DA 12 L1Z na podvozku Ford Transit.

Kromě toho má jednotka další vybavení pro řešení všech druhů zásahů - motorová pila, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, elektrocentrály s osvětlovacím příslušenstvím, přenosné stříkačky PS 12 a PS 8. Dále je vybavena dýchacími přístroji a protichemickými ochrannými obleky. Tedy vybavení na zásahy od požárů přes technické zásahy až po likvidaci následků živelních pohrom. Jednotka pouze není předurčena pro záchranné práce při dopravních nehodách a proto nedisponuje vyprošťovacím zařízením.