Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Po 22°C Út 26°C St 28°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města

Slavkovský ochranářský spolek

Kontaktní údaje

Skupina lidí, kterým není lhostejný stav životního prostředí, ochrana přírody a krajiny se sešla 7. 12. 2013 v restauraci U černého lva a dohodla se, že založí Slavkovský ochranářský spolek. Byli to Petr Navrátil, Hana Navrátilová, Jaromír Andrla, Ing. Stanislav Koukal st., Milan Hrabovský, Ing. Jiří Kučera, Stanislav Křivánek, PhDr. Oldřich Šimoník. Byl zvolen výbor ve složení Petr Navrátil – předseda, Jaromír Andrla – místopředseda a Hana Navrátilová – pokladník.

Dne 14. prosince 2013 v 15:00 hod v restauraci U černého lva pak byly oficiálně na 1. Valné hromadě schváleny Stanovy spolku a dne 14. 2. 2014 byl Slavkovský ochranářský spolek zapsán do Spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.
Naše zájmy a cíle

Slavkovský ochranářský spolek má svou odbornou kvalitu, a chce sdružovat členy, kteří se zajímají o problematiku ochrany a výzkumu přírody, zejména v okolí Slavkova u Brna a Jihomoravského kraje.

Cílem je uskutečňovat praktickou ochranu životního prostředí dle Zákona České národní rady o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb. Na poli ochrany a výzkumu přírody a krajiny bude spolupracovat s orgány státní správy, zejména pak se státní ochranou přírody a ostatními vládními i nevládními organizacemi podobného zaměření u nás i v zahraničí.

Příroda může žít bez nás, ale my nemůžeme žít bez ní.

Do budoucna se SOS o. s. bude zabývat mj. pořádáním besed, přednášek, výstav, společných vycházek a dalších akcí pro veřejnost. Propagační činnost bude probíhat zejména publikováním informací o činnosti v regionálním tisku, televizi a na svých webových stránkách. Rádi bychom pracovali také s mládeží.

Touto informací zveme další zájemce o práci v našem spolku mezi nás.