Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Po 22°C Út 26°C St 28°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu

Kontaktní údaje

  • Československé armády 252, Slavkov u Brna 684 01
  • 724 570 214
Naše organizace byla založena v roce 1963. V současné době má 105 členů, kteří pečují o vlastní zahrádky
v zahrádkové osadě i ostatních částech Slavkova u Brna a jeho okolí.

ZO vlastní moštárnu, kde je možné nadrtit a vylisovat vlastní jablka a hrušky, nasušit ovoce a uvařit povidla jak pro zahrádkáře tak ostatní zájemce ze Slavkova a okolí.

Zajišťuje také hromadný nákup a prodej ovocných stromků a sadbových brambor. V zimním období prodává čerstvé mošty a jablka od pěstitele z naší oblasti (prodejní činnost).

Pořádá výstavy ovoce a zeleniny, přednášky, zájezdy a snaží se vychovávat mládež ke vztahu k přírodě a zahrádkaření prostřednictvím navázané spolupráce se základními a mateřskými školami ve Slavkově u Brna. Všechny školy a školky ze Slavkova u Brna a z okolních vesnic zve na své výstavy ovoce a zeleniny.

Moštárnu najdete na adrese: Lomená 1439, 684 01 Slavkov u Brna.

V roce 1933 se ve Slavkově sešlo několik přátel přírody a založili Spolek okrašlovací, zahrádkářů a přátel přírody a začali hned s nadšením pracovat. Prvním předsedou byl zvolen pan Emil Strach. Záznamy o činnosti spolku jsou do roku 1949. Poté spolek přešel do Zemského ovocnického spolku a následně do Ovocnického družstva. V roce 1953 záznamy o činnosti těchto spolků končí. Když byl v roce 1957 založen Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů, reagovali na toto místní majitelé zahrad a sadů a založili v roce 1963 Základní organizaci.

Zájem o členství byl velký a činnost organizace se zaměřila na zajišťování hnojiv, ovocných stromků a bramborové sadby. Pro zájemce byl prováděn postřik ovocných stromů proti škůdcům a pro výmlat obilí byla zakoupena mlátička obilí. Další činnost byla zaměřena na přednášky, besedy, instruktáže a zájezdy na zahrádkářské a kulturní akce. Na výstavách hodnotili svoje výpěstky.

Část členů ZO měla zájem vybudovat na neobdělaných svazích v trati Pod Urbanem zahrádkovou osadu. Pro neshody se organizace rozdělila a v roce 1974 byla založena Zahrádková osada. Postupně bylo vybudováno a přiděleno až 789 zahrádek. Byly zde zpevněny vozovky a provedeny elektrické rozvody. Pro potřeby členů byla vybudována moštárna ovoce.

Po roce 1989, kdy zahrádky přecházely do vlastnictví uživatelů, docházelo k úbytku členské základny, jak v základní organizaci, tak i v zahrádkové osadě. Proto v roce 2003 došlo k opětovnému sloučení organizací a tím ke zkvalitnění činnosti.

Výstavy ovoce a zeleniny byly od roku 1963 pořádány nepravidelně, jen podle dobré úrody, kdy byl dostatek kvalitního ovoce a zeleniny.

Od roku 2001 byly výstavy ovoce a zeleniny pořádány každoročně jako místní. Od roku 2006 byla výstava po dohodě s Územním sdružením ČZS Vyškov definována na oblastní s možností vystavovat ovoce a zeleninu základních organizací ČZS z celého okresu Vyškov.

Zájezdy v minulosti byly pořádány nepravidelně. Od roku 2000 jsou součástí plánu práce základní organizace.
Náplní každého zájezdu je návštěva akce se zahrádkářskou tematikou, dále návštěva historické stavby nebo události a posezení s večeří, kulturním programem a ochutnávkou místních specialit.

V podzimním a zimním období prodáváme jablka od pěstitele z naší oblasti za výhodné ceny, Jablka jsou naskladňována každý týden dle konzumní zralosti jednotlivých odrůd. Rovněž je možné zakoupit jablečný mošt v čerstvém stavu bez chemického ošetření.

Ovocné stromky a bramborovou sadbu zajišťujeme sezonně, sledujte prosím naše oznámení.