Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Po 22°C Út 26°C St 28°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města

Kostel Vzkříšení Páně

Kostel Vzkříšení Páně

Farní chrám Vzkříšení Páně je dílem pozdně barokní architektury. Autorem je Jan Ferdinand Hetzendorf z Hohenbergu. Tento kostel byl postaven z důvodu nedostačující kapacity kostelíku na Špitálce. 

Na místě, kde kostel stojí, se dříve nacházely bažiny. Proto je stavba vybudována na dřevěných pilotech. Výstavba probíhala v letech 1786-1789 na objednávku Václava Antonína Kounice. Stavba je jednolodní s pravoúhlým závěrem kněžiště. Za kněžištěm se nachází čtyřboká hranolová věž. K věži a knežišti přiléhá symetricky umístěná budova fary o dvou křídlech obdélného půdorysu. Byla postavena roku 1790.

Hlavní jižní průčelí je zdobena antikizujícím portikem, který spočívá na šesti sloupech s kompozitními hlavicemi. V trojúhelníkovém štítu je umístěn figurální reliéf Rozeslání apoštolů. Sloupy nesou kladí s nápisem WENCESL. ANT. PR. A. KAVNITZRIETBERG. FECIT MDCCLXXXIX.

Interiér kostela je vzácnou památkou klasicistního stavitelství. Hlavní oltář má svatostánek krytý kopulí spočívající na osmi sloupcích. Na zdi za hlavním oltářem je štukový obraz Vzkříšení Páně a nad ním Archa úmluvy. Po stranách lodi se nacházejí štukové reliéfy Kristův křest a Poslední večeře (F. Zächerle).

Zvláštností kostela jsou tři kazatelny (původně se uvažovalo, že bude sloužit více konfesím). Tři oltáře jsou vyrobeny z červeného mramoru. Sochařská vázdoba interiéru a reliéf Rozeslání apoštolů jsou dílem sochaře tyrolského původu Františka Zächerleho. Další reliéfy s postavami v nadživotní velikosti byly pořízeny z darů: výjev Vzkříšení Lazara a Mladý Ježíš od Hansmanna a Stürmera z Brna (1893) a Narození a Ukřižování od pražského Čeňka Vosmíka (1910).

Mezi cenné chrámové doplňky patří 2 kropenky z mramoru a varhany zhotovené v 80. letech 20. století. Na věži kostela je několik zvonů. Mezi nejstarší patří sv. Jan z roku 1762 a Maria z roku 1776.

Areál kostela s farou je od roku 1958 na seznamu kulturních památek České republiky.

Doporučené okruhy

Den ve Slavkově
Den ve Slavkově
Zahrnuje: Zámek Slavkov - Austerlitz, Zámecký park, Golfové hřiště, Kaple sv. Urbana, Kostel Vzkříšení Páně, Městské opevnění, Kaple sv. Jana Křtitele "na Špitálce", Slavkovský pivovar, Cukrovarská nádrž
  • 8 km
Po stopách církevních památek
Po stopách církevních památek
Zahrnuje: Zámek Slavkov - Austerlitz, Kaple sv. Jana Křtitele "na Špitálce", Kostel Vzkříšení Páně, Křížová cesta, Kaple sv. Urbana, Zámecká kaple sv. Kříže
  • 5 km
Slavkovský špacírek
Slavkovský špacírek
Zahrnuje: Radnice – šatlava – pranýř, Kounicova manufaktura, Městské opevnění, Židovská synagoga, Hrobka rodu Kouniců, Panský dům, Zámek Slavkov - Austerlitz, Kostel Vzkříšení Páně, Boží muka u Vendelína, Kaple sv. Urbana, Památník bitvy u Slavkova