Hlavní menu
Další možnosti
Přihlásit se
Čt 25°C Pá 25°C So 23°C
slavkovak.cz / Volný čas a turistika ve Slavkově u Brna
slavkov.cz / oficiální stránky města

Městské opevnění

Městské opevnění

Městský hradební systém vznikal ve 14. a 15. století. Opevnění bylo tvořeno jednoduchou kamennou zdí o výšce asi 7 metrů doplněnou ochozem se štěrbinovitými střílnami. V rozích opevnění byly bašty, částečně zbořené již začátkem 18. století. 

Do města vedly čtyři brány. Od východu to byla brána Bučovská, od západu Brněnská (neboli Špitálská), od severu brána Rousínovská (zvaná též zámecká) a od jihu Rybničná.

Jako první zanikla v 18. století brána Rousínovská spolu s celou severní frontou městských hradeb. Zbořili ji Kounicové, kteří plochu využili k vybudování zámeckého parku. Brněnská brána padla roku 1840, Bučovská v roce 1861. 

Nejséle vydržela brána Rybničná, která se nacházela uprostřed jižní části hradeb a uzavírala jižní stranu Palackého náměstí. V 19. století do ní byly zabudovány hodiny, proti se jí říkalo také Hodinová brána. Zanikla v roce 1903, kdy ji nechalo město pro zchátralost strhnout. 

Součástí opevnění byl pravděpodobně příkop a dva rybníky na Litavě. 

Hradby ztratily fortifikační význam v 18. století. Prostor kolem nich byl od přelomu 18. a 19. století zastavován drobnou domkářskou zástavbou.

Pozůstatky městských hradeb se zachovaly ve městě až do současnosti. Jedná se zejména o úsek u hřbitova, u bývalé Hodinové brány a u zámecké zahrady. Zbytky hradeb dosahují průměrně výsky cca 4 metry.

Doporučené okruhy

Den ve Slavkově
Den ve Slavkově
Zahrnuje: Zámek Slavkov - Austerlitz, Zámecký park, Golfové hřiště, Kaple sv. Urbana, Kostel Vzkříšení Páně, Městské opevnění, Kaple sv. Jana Křtitele "na Špitálce", Slavkovský pivovar, Cukrovarská nádrž
  • 8 km